Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Doktorsavhandling, monografi: Connect: Modelling Learning to Facilitate Linking Models and the Real World trough Lab-Work in Electric Circuit Courses for Engineering Students  PDF
  Anna-Karin Carstensen

Doktorsavhandling, sammanläggning: Att hantera cellmetabolismens komplexitet: Meningsskapande genom visualisering och metaforer  PDF
  Mari Stadig Degerman

Artikel i tidskrift: Thinking and learning through technology: Mediating tools and insights from philosophy of technology applied to science and engineering education
  Jonte Bernhard

Samlingsverk (redaktörskap): Special Issue: Educational research impacting engineering education
  

Artikel i tidskrift: The Emergence of Engineering Education Research as a Globally Connected Field of Inquiry.
  Maura Borrego, Jonte Bernhard

Rapport: Helping students to make sense of formal physics through interactive lecture demonstrations: Final report from the Council for Renewal of Higher Education project 090/G03
  Jonte Bernhard, Oskar Lindwall, Jonas Engkvist, Mari Stadig Degerman, Xia Zhu

Kapitel i bok, del av antologi: Threshold Concepts and Keys to the Portal of Understanding: Some Examples from Electrical Engineering
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Rapport: Experientially based physics instruction - using hands on experiments and computers  PDF
  Jonte Bernhard

Rapport: Activity based education in electricity and circuit theory
  Jonte Bernhard, Anna-Karin carstensen

Kapitel i bok, del av antologi: Organizing time and space: Technology, task structure, and embodied inquiry in a kinematics lab
  Oskar Lindwall, Berner Lindström, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Tools to see with: Investigating the role of experimental technologies for student learning in the laboratory
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Interactive lectures - linking theory to practice: Helping students pass the threshold when learning two-terminal equivalents in electrical engineering education
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Kapitel i bok, del av antologi: Laborativ undervisning i naturvetenskap och teknik: Kritiska villkor för insiktsfullt lärande med interaktiva teknologier
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: A tool to see with or just something to manipulate?: Investigating engineering students’ use of oscilloscopes in the laboratory  PDF
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Co-creation beyond the expected: LAB environments as mean to enhance learning
  Anders Berglund, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Reforming Engineering Education: A feasibility analysis of Models for Innovation  PDF
  Anders Berglund, Sofia Ritzén, Jonte Bernhard

Kapitel i bok, del av antologi: Studier av lärande inom ingenjörsvetenskap och "techno-science" som en materiell diskursiv praktik  PDF
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen

Kapitel i bok, del av antologi: Make links: overcoming the threshold and entering the portal of understanding
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Design Science Research: an engineering research approach to improve methods for engineering education research  PDF
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Analysing and modelling engineering students’ learning in the laboratory: a comparison of two methodologies  PDF
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen

Artikel i tidskrift: Standards for Quality of Research in Engineering Education
  Jonte Bernhard, Caroline Baillie

Artikel i tidskrift: University teachers’ perspectives on the role of the Laplace transform in engineering education  PDF
  Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo), Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Design Science Research as an Approach for Engineering Education Research
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Learning through design-implement experiences: A literature review
  Jonte Bernhard, Kristina Edström, Anette Kolmos

Konferensbidrag: Understanding phase as a key concept in physics and electrical engineering
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg (née González Sampayo)

Konferensbidrag: To learn a complex concept is to keep more than one concept in focal awareness simultaneously: an example from electrical engineering
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: What matters?: Learning in the laboratory as a material-discursive-practice
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Is Engineering Education Research Engineering?
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Standards for quality of research in engineering education
  Jonte Bernhard, Caroline Baillie

Konferensbidrag: Gaining evidence of student knowledge in electric circuits: Integrating elements to get a broad perspective
  Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo), Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Critical aspects for student learning in the physics laboratory: The role of instrumental technologies
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Understanding phase as a key concept in physics and electrical engineering
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo)

Konferensbidrag: Time as an example of the dialectic relationship between concepts and artefacts
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Beyond simplistic conceptual change: Learning electric circuit theory as the ”learning of a complex concept”
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo)

Konferensbidrag: Understanding phase as an entrance to the portal of understanding in physics and electrical engineering
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo)

Konferensbidrag: Make links: Overcoming the Threshold and Entering the Portal of Understanding
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Learning in the physics laboratory as a material discursive practice
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Analytical tools in engineering education research: The “learning a complex concept” model, threshold concepts and key concepts in understanding and designing for student learning
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo)

Konferensbidrag: Is the same science studied or not?: A study of learning in a physics lab as a material-discursive practice
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Standards for quality of research in engineering education: A prologomenon
  Jonte Bernhard, Caroline Baillie

Konferensbidrag: Investigating engineering students‘ learning – learning as the learning of a complex concept
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg (née Gonzalez-Sampayo)

Konferensbidrag: The same physics studied or not?: A study of the role of technology and the ‘enacted’ and the ‘lived’ ‘object of learning’ in three different lab setups.
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Improving engineering students’ learning through the use of a variation approach<em></em>: Examples from a research- based learning environment in mechanics.  PDF
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Finding keys to open up for learning – Using the model of “learning a complex concept” in analysis of critical aspects for learning.
  Anna-Karin Carstenen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: How key concepts can make students cope with liminality
  Anna-Karin Carstenen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Etablering av ingenjörsvetenskapens didaktik som ett internationellt forskningsfält – spänningar och möjligheter när forskningstraditioner möts
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Teaching engineering mechanics courses using active engagement methods
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Improving engineering physics teaching: learning from physics education research
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: <em><em>Learning in the laboratory through technology and variation</em></em>: <em><em>A </em>microanalysis of instructions and engineering students? practical achievement</em>
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Investigating student learning in two activelearning labs: Not all “active” learning laboratories result inconceptual understanding
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: <em>Learning through artifacts in engineering education</em>: <em>Some perspectives from the philosophy of technology and engineering science</em>
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Investigating the model 'learning of a complex concept': The process of learning in a course in electric circuits
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg

Konferensbidrag: University Teachers View about Learning Metabolism - What are the core knowledge and which are the Students' Difficulties?
  Mari Stadig Degerman, Lena Tibell, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Critical aspects for learning in an electric circuit theory course - an example of applying learning theory and design-based educational research in developing engineering education
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Fostering skill and knowledge in engineering education - a model
  Margarita Gonzalez Sampayo, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Critical aspects for learning - making links between the object/event world and the theory/model world explicit in labwork
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Threshold Concepts and Key Concepts in Electrical Engineering Education
  Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Improvement of College Physics Education Using Computer Technology in China
  Xia Zhu, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Perspectives on use of artifacts in engineering education - Applying insights from philosophy of technology and theories of mediated action
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Developing and studying conceptual labs ­ experiences from a decennium of design and implementation
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Modelling and learning a complex concept - an exploration in light of some examples from electric circuit theory
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen

Konferensbidrag: Humans, intentionality, experience and tools for learning: Some contributions from post-cognitive theories to the use of technology in physics education
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Potentials for learning or problems in students understanding
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Experientially based physics instruction: A symbiosis between American and European thinking
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: The dialectic relationship between concepts and artefacts - illustrated by the idea of time
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Digital tools in higher education ­ increasing the learning opportunities for a diverse student body or?
  Katarina Schenker, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Interactive learning environments in physics - promoting diversity or marginalising students?
  Jonte Bernhard, Katarina Schenker

Konferensbidrag: The concept of time and its evolution over time - an example of the dialectic relationship between concepts and artefacts
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Conceptual labs - experiences from a decennium of design and implementation
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Design-based educational research and development of engineering education - an example from a course in electrical engineering
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg

Konferensbidrag: Perspectives on the use of Computer Technology in College Physics Education in China
  Xia Zhu, B Liao, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Making the process of real demonstration become a process of discovery
  Xia Zhu, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Thinking and learning through technology - Mediating tools in engineering education
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Making physics visible and learnable through interactive lecture demonstrations
  Jonte Bernhard, Oskar Lindwall, Jonas Engkvist, Xia Zhu, Mari Stadig Degerman

Konferensbidrag: Ohm's law as a complex concept in electric circuit theory
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg

Konferensbidrag: Critical aspects for learning in an electric circuit theory course
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen

Konferensbidrag: Perspectives on use of artifacts in education: Some contributions from philosophy of technology and engineering science
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Perspectives on use of technology in physics education
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Accessible higher education for all; instruction and mediating tools for learning
  Katarina Schenker, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Critical aspects for learning electric circuits
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Approaches to find difficulties in solving electric circuit problems; the case of learning to link the Laplace transform, the theoretical model, to the real world in engineering education
  Margarita Sampayo González, Anna-Karin Carstensen, Marina Castells, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Microcomputer based laboratories and interactive lecture demonstrations - characterising the differences that makes a difference
  Oskar Lindwall, Gustav Lymer, Mari Stadig Degerman, Berner Lindström, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: The importance of using visualizations as an interactive tool in science education
  Mari Stadig Degerman, Carl-Johan A. Rundgren, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Interaction in Labwork - linking the object/event world to the theory/model world
  Anna-Karin Carstensen, Mari Stadig Degerman, Margarita Sampayo González, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Labwork interaction - linking the object/event world to the theory/model world
  Anna-Karin Carstensen, Mari Stadig Degerman, Margarita Sampayo González, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: A theoretical approach to the learning of complex concepts
  Anna-Karin Carstensen, Mari Stadig Degerman, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: The use of technology in physics education: Making mechanics visible and learnable
  Oskar Lindwall, Jonas Engkvist, Jonte Bernhard, Berner Lindström, Gustav Lymer

Konferensbidrag: Engineering students difficulties solving electric circuit problems
  Margarita Sampayo González, Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Highly structured open inquiry labs
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Oskar Lindwall

Konferensbidrag: Connecting the theory/model world to the real/event world - The example integrated lab- and problemsolving sessions in electric circuit theory
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Sampayo González Margarita

Konferensbidrag: Approaching interactive engagement tasks: grounds for relevance and irrelevance in a computer-based mechanics lab
  Oskar Lindwall, Gustav Lymer, Berner Lindström, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Designing conceptual labs
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen

Konferensbidrag: The duality of complex concepts in engineering education: The example of the Laplace transform
  Margarita Holmberg, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Designing for insightful learning in mechanics through labwork.
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Humans, intentionality, experience and tools for learning: Some contributions from post-cognitive theories to the use of technology in physics education
  Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Keys to learning in specific subject areas of engineering education: An example from electrical engineering
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Historical epistemology, symbolic tools and threshold concepts
  Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Margarita Holmberg

Konferensbidrag: Opening up the portal of understanding: Variation theory, key concepts, threshold concepts and critical factors for learning
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: University teachers' perspectives about difficulties for engineering students to understand the Laplace transform
  Margarita Holmberg, Jonte Bernhard

Konferensbidrag: Finding keys to open up for learning - Combining Variation Theory and Threshold Concepts in order to open up learning spaces
  Anna-Karin Carstensen, Jonte Bernhard