Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Doktorsavhandling, sammanläggning: Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  Deping Qian

Artikel i tidskrift: A fused-ring based electron acceptor for efficient non-fullerene polymer solar cells with small HOMO offset
  Yongxi Li, Deping Qian, Lian Zhong, Jiu-Dong Lin, Zuo-Quan Jiang, Zhi-Guo Zhang, Zhanjun Zhang, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao, Fengling Zhang

Artikel i tidskrift: Performance limitations in thieno[3,4-c] pyrrole4,6-dione-based polymer: ITIC solar cells
  Fan Yang, Deping Qian, Ahmed Hesham Balawi, Yang Wu, Wei Ma, Frederic Laquai, Zheng Tang, Fengling Zhang, Weiwei Li

Artikel i tidskrift: Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force
  Jing Liu, Shangshang Chen, Deping Qian, Bhoj Gautam, Guofang Yang, Jingbo Zhao, Jonas Bergqvist, Fengling Zhang, Wei Ma, Harald Ade, Olle Inganäs, Kenan Gundogdu, Feng Gao, He Yan