Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Doktorsavhandling, sammanläggning: Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  Deping Qian

Artikel i tidskrift: A fused-ring based electron acceptor for efficient non-fullerene polymer solar cells with small HOMO offset
  Yongxi Li, Deping Qian, Lian Zhong, Jiu-Dong Lin, Zuo-Quan Jiang, Zhi-Guo Zhang, Zhanjun Zhang, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao, Fengling Zhang

Artikel i tidskrift: Performance limitations in thieno[3,4-c] pyrrole4,6-dione-based polymer: ITIC solar cells
  Fan Yang, Deping Qian, Ahmed Hesham Balawi, Yang Wu, Wei Ma, Frederic Laquai, Zheng Tang, Fengling Zhang, Weiwei Li

Artikel i tidskrift: Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force
  Jing Liu, Shangshang Chen, Deping Qian, Bhoj Gautam, Guofang Yang, Jingbo Zhao, Jonas Bergqvist, Fengling Zhang, Wei Ma, Harald Ade, Olle Inganäs, Kenan Gundogdu, Feng Gao, He Yan

Artikel i tidskrift: Critical Role of Molecular Electrostatic Potential on Charge Generation in Organic Solar Cells
  Huifeng Yao, Deping Qian, Hao Zhang, Yunpeng Qin, Bowei Xu, Yong Cui, Runnan Yu, Feng Gao, Jianhui Hou

Artikel i tidskrift: Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
  Deping Qian, Zilong Zheng, Huifeng Yao, Wolfgang Tress, Thomas R. Hopper, Shula Chen, Sunsun Li, Jing Liu, Shangshang Chen, Jiangbin Zhang, Xiaoke Liu, Bowei Gao, Liangqi Ouyang, Yingzhi Jin, Galia Pozina, Irina Buyanova, Weimin Chen, Olle Inganäs, Veaceslav Coropceanu, Jean-Luc Bredas, He Yan, Jianhui Hou, Fengling Zhang, Artem A. Bakulin, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Light-induced degradation of fullerenes in organic solar cells: a case study on TQ1:PC71BM
  Yuming Wang, Mohammad Javad Jafari, Nana Wang, Deping Qian, Fengling Zhang, Thomas Ederth, Ellen Moons, Jianpu Wang, Olle Inganäs, Wei Huang, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Optical Gaps of Organic Solar Cells as a Reference for Comparing Voltage Losses
  Yuming Wang, Deping Qian, Yong Cui, Huotian Zhang, Jianhui Hou, Koen Vandewal, Thomas Kirchartz, Feng Gao