Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: 9-Alkylidene-9H-Fluorene-Containing Polymer for High-Efficiency Polymer Solar Cells
  Chun Du, Cuihong Li, Weiwei Li, Xiong Chen, Zhishan Bo, Clemens Veit, Zaifei Ma, Uli Wuerfel, Hongfei Zhu, Wenping Hu, Fengling Zhang