Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Conjugated polythiophene probes target lysosome-related acidic vacuoles in cultured primary cells
  Per Björk, Peter Nilsson, Liselotte Lenner, Bertil Kågedal, Birgitta Persson, Olle Inganäs, Jon Jonasson