Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Effect of (3-Glycidyloxypropyl)Trimethoxysilane (GOPS) on the Electrical Properties of PEDOT:PSS Films
  Anna Håkansson, Shaobo Han, Suhao Wang, Jun Lu, Slawomir Braun, Mats Fahlman, Magnus Berggren, Xavier Crispin, Simone Fabiano

Artikel i tidskrift: Monitoring of epitaxial graphene anodization
  Mikhail Vagin, Alina Sekretareva, Ivan Gueorguiev Ivanov, Anna Håkansson, Tihomir Iakimov, Mikael Syväjärvi, Rositsa Yakimova, Ingemar Lundström, Mats Eriksson

Konferensbidrag: Direct bioelectrocatalysis on anodized epitaxial graphene
  Mikhail Yu Vagin, Alina Sekretareva, Petter Lindgren, Anna Håkansson, Mats Eriksson, Ingemar Lundström, Mikael Syväjärve, Rositsa Yakimova

Artikel i tidskrift: Expression of ICAM-1 during IFN-alpha-based treatment of metastatic malignant melanoma: relation to tumour infiltrating mononuclear cells and regressive tumour changes.
  Annika Håkansson, Bertil Gustafsson, Lennart Krysander, B. Hjelmqvist, B. Rettrup, L. Håkansson

Artikel i tidskrift: ErbB receptor tyrosine kinases contribute to proliferation of malignant melanoma cells: inhibition by gefitinib (ZD1839)
  Emelie Djerf, Cecilia Trinks, Avni Abdiu, Lena Thunell, Anna-Lotta Hallbeck, Thomas M Walz

Studentuppsats (Examensarbete): Att erfara återhämtning genom återhämtningserfarenheter: En randomiserad kontrollerad studie av fem veckors deltagande i ett internetadministrerat och väglett återhämtningsträningsprogram  PDF
  Annakarin Häggman, Elin Videsäter