Ett ledande svenskt Open Access-förlag

Sök LIU:s forskning (DiVA)
Avancerad sökning | Bläddra | Utsökning | Notification of new publications

Open Access fulltexter i DiVA Doktorsavhandlingar: 1833 | Böcker: 115 | Forskningsartiklar: 7184 |
Kapitel: 403 | Rapporter: 2074 | Studentarbeten: 11762


Nyheter på LiU-EpressDiVA högt rankad i Ranking Web of Repositories

Vi fokuserar i huvudsak på forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och Region Östergötlands (t.ex. Doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och studentuppsatser). På LiU E-Press kan du hitta och ladda ned publikationer tillgängliga i fulltext. Här finns också abstracts och länkar till originalkällor till en stor del av forskningen som utförs på Linköpings universitet.

Med vårt RSS-flöde kan du automatiskt hålla dig uppdaterad när nya publikationer publiceras på LiU E-Press. Klicka på den oranga ikonen ovan för mer information.

Parallellpublicera på LiU E-Press Skapa Officiell Affiliaton
Skapa Spikblad

Kontrollera organistaion via LiU-ID eller Organisationi
Kontrollera organisation via LiU-IDKontrollera organisation via organisation


Nyregistrerade publikationer av Linköpingsforskare

Andreas Motel-Klingebiel Malin B. Åberg Richard Levi Jerker Rönnberg Thomas Lunner Mary Rudner Johnny Ludvigsson Eva Lövbrand Pernilla Broberg Nicole Müller Martin Ball Emil Elgebrant Jonas Bergman Ärlebäck Robert Thornberg Torbjörn Tagesson Nina Lykke Stefan Jonsson Anders Fridberger Stefan Stenfelt Erik Malmqvist David Bastviken Bo H. Svensson Annika Fredriksson (numera: Björn) Bengt-Göran Martinsson Elisabeth Sundin Svante Kolsgård Mona Livholts Charlotte Fridolfsson Emil Björnson Kerstin Roback Fredrik Tell Erik G. Larsson Per Nilsen Evalotte Mörelius Lars Kvarnström Gerhard Andersson Kristofer Bjerså Michael Felsberg Tiny Jaarsma Carl-Ulrik Schierup


Forskning vid Linköpings universitet

wireless hard rendering demand concepts flow thickness limited heat failure few behavior cells water control resistance insulin glucose stress people blood treatment women stage algorithm edge knowledge city planning sustainable imaging parts supply system population respectively model health power risk pattern surgery symptoms environment patients clinical disease development relationship following relationships strategy service especially education politeness learning english children efficient overall energy quality consumption traffic social literature devices temperature sensitivity film cutting wear airfoils biofuel tasks biomass shippers logistics chain

Rekommenderad avhandling

Cover Page

Ny bok

Cover Page

Bläddra i E-Press bokhylla


Mest lästa
senaste 24 tim.

conferencePaper: Logistics cost management models and their usabili...

Lic. thesis: Human Resource Management in Project-Based Organis...

Ph.D. thesis: Quality Improvement in Healthcare: Experiences fro...

Article: Logistics capabilities for sustainable competitive...

Ph.D. thesis: Hydraulic Power Steering System Design in Road Veh...

report: The retail industry in Western Europe: Trends, fac...

Lic. thesis: Developments in Distribution Channels: A Case Stud...

Ph.D. thesis: Våra äldre: Om konstruktioner av ä...

Ph.D. thesis: Defining Integrated Science Education and Putting ...

Lic. thesis: Controlling the Pore Size and Morphology of Mesopo...

Article: Injury incidence and injury patterns in profession...


LiU Articles