Ett ledande svenskt Open Access-förlag

Sök LIU:s forskning (DiVA)
Avancerad sökning | Bläddra | Utsökning | Notification of new publications

Open Access fulltexter i DiVA Doktorsavhandlingar: 1553 | Böcker: 73 | Forskningsartiklar: 5018 |
Kapitel: 298 | Rapporter: 1612 | Studentarbeten: 10279

NyhetEurope PubMed Central länkar till fulltexter i DiVA

Vi fokuserar i huvudsak på forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och Östergötlands läns Landsting (t.ex. Doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och studentuppsatser). På LiU E-Press kan du hitta och ladda ned publikationer tillgängliga i fulltext. Här finns också abstracts och länkar till originalkällor till en stor del av forskningen som utförs på Linköpings universitet.

Med vårt RSS-flöde kan du automatiskt hålla dig uppdaterad när nya publikationer publiceras på LiU E-Press. Klicka på den oranga ikonen ovan för mer information.

Parallellpublicera på LiU E-Press Skapa Officiell Affiliaton
Skapa Spikblad

Kontrollera organistaion via LiU-ID eller Organisationi
Kontrollera organisation via LiU-IDKontrollera organisation via organisation


Nyregistrerade publikationer av Linköpingsforskare

Luis Ribeiro Lucas Gottzén Marek Jan Los Marie C. Nelson Irina Buyanova Weimin Chen Donatella Puglisi Mary Rudner Mariam Kamkar Adrian Pop Martin Sjölund Peter Fritzson Atila Alvandpour Magnus Berggren Mats Fahlman Torbjörn Falkmer Hans Knutsson Fredrik Gustafsson Naureen Ghafoor Magnus Odén Gerhard Andersson Thomas Lunner Johnny Ludvigsson Björn Alling Per O A Persson Johanna Rosén Kristina Lundberg Andreas Fejes Olle Inganäs Lars Hultman Jun Lu Erik Janzén Jawad Ul Hassan Anne-Marie Landtblom Maria Engström Mattias Elg Michael Felsberg Omer Nour Magnus Willander Magdalena Kuchler


Forskning vid Linköpings universitet

wireless hard rendering demand concepts flow thickness limited heat failure few behavior cells water control resistance insulin glucose stress people blood treatment women stage algorithm edge knowledge city planning sustainable imaging parts supply system population respectively model health power risk pattern surgery symptoms environment patients clinical disease development relationship following relationships strategy service especially education politeness learning english children efficient overall energy quality consumption traffic social literature devices temperature sensitivity film cutting wear airfoils biofuel tasks biomass shippers logistics chain

Rekommenderad avhandling

Cover Page

Ny bok

Cover Page

Bläddra i E-Press bokhylla


Mest lästa
senaste 24 tim.

Student thesis: Kom nu då, vadå? Barnprogram i TV2!:...

Lic. thesis: Human Resource Management in Project-Based Organis...

Ph.D. thesis: Hydraulic Power Steering System Design in Road Veh...

Article: Nursing care in fever: Assessment and implementati...

report: Basic physics of X-ray imaging

Student thesis: DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN EMBEDDED DC MOTOR CON...

Ph.D. thesis: Supply Chain Risk Management: Identification, Eval...

report: System analysis of a Diesel Engine with VGT and EG...

Student thesis: A Study of Successive Approximation Registers and ...

Lic. thesis: Developments in Distribution Channels: A Case Stud...

Article: Logistics capabilities for sustainable competitive...


LiU Articles