Ett ledande svenskt Open Access-förlag

Sök LIU:s forskning (DiVA)
Avancerad sökning | Bläddra | Utsökning | Notification of new publications

Open Access fulltexter i DiVA Doktorsavhandlingar: 1529 | Böcker: 52 | Forskningsartiklar: 4813 |
Kapitel: 266 | Rapporter: 1613 | Studentarbeten: 10120

NyhetLinköpings universitet publicerar flest Open Access-publikationer
NyhetNedsatt publiceringsavgift för publicering i Open-Access-tidskrifter

Vi fokuserar i huvudsak på forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och Östergötlands läns Landsting (t.ex. Doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och studentuppsatser). På LiU E-Press kan du hitta och ladda ned publikationer tillgängliga i fulltext. Här finns också abstracts och länkar till originalkällor till en stor del av forskningen som utförs på Linköpings universitet.

Med vårt RSS-flöde kan du automatiskt hålla dig uppdaterad när nya publikationer publiceras på LiU E-Press. Klicka på den oranga ikonen ovan för mer information.

Parallellpublicera på LiU E-Press Skapa Officiell Affiliaton
Skapa Spikblad

Kontrollera organistaion via LiU-ID eller Organisationi
Kontrollera organisation via LiU-IDKontrollera organisation via organisation


Nyregistrerade publikationer av Linköpingsforskare

Staffan Nilsson Olle Kordina Erik Janzén Vitalij A. Tjatyrko Henrik Kock Andreas Wallo Maria Wolmesjö Anthony Turner Karin Kjellgren David Ludvigsson Niklas Carlsson Göran Salerud Anne Henry Björn Lyxell Bo Ebenman Ru Peng Luis Ribeiro Ulf Samuelsson Omer Nur Zafar Hussain Ibupoto Mushtaque Hussain Mazhar Ali Abbasi Magnus Willander Ulf Dahlström Tiny Jaarsma Johnny Ludvigsson Gerhard Andersson Anne-Marie Landtblom Olle Inganäs Lars Hultman Per Eklund Fredrik Barrenas Mikael Benson Jan Ernerudh Bahram Moshfegh Shahriar Ghahremanian Mary Rudner Jerker Rönnberg Thomas Lunner Per Jensen


Forskning vid Linköpings universitet

wireless hard rendering demand concepts flow thickness limited heat failure few behavior cells water control resistance insulin glucose stress people blood treatment women stage algorithm edge knowledge city planning sustainable imaging parts supply system population respectively model health power risk pattern surgery symptoms environment patients clinical disease development relationship following relationships strategy service especially education politeness learning english children efficient overall energy quality consumption traffic social literature devices temperature sensitivity film cutting wear airfoils biofuel tasks biomass shippers logistics chain

Rekommenderad avhandling

Cover Page

Ny bok

Cover Page

Bläddra i E-Press bokhylla


Mest lästa
senaste 24 tim.

Ph.D. thesis: Bisphosphonates and implants in the jaw bone

Student thesis: Topology Optimization of Vehicle Body Structure fo...

Student thesis: A Cyclic Analog to Digital Converter for CMOS imag...

Ph.D. thesis: Graphene and ZnO Nanostructures for Nano- Optoelec...

Student thesis: Strategies, Deliberate and Emergent: Strategic pro...

Ph.D. thesis: Hydraulic Power Steering System Design in Road Veh...

Student thesis: Design of a DC/DC buck converter for ultra-low pow...

Student thesis: Flood Impact Analysis using GIS : A case study for...

Student thesis: A study of security in wireless and mobile payment...

Lic. thesis: Human Resource Management in Project-Based Organis...

collection: KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik


LiU Articles