Ett ledande svenskt Open Access-förlag

Sök LIU:s forskning (DiVA)
Avancerad sökning | Bläddra | Utsökning | Notification of new publications

Open Access fulltexter i DiVA Doktorsavhandlingar: 1545 | Böcker: 52 | Forskningsartiklar: 4940 |
Kapitel: 283 | Rapporter: 1625 | Studentarbeten: 10228

NyhetEurope PubMed Central länkar till fulltexter i DiVA

Vi fokuserar i huvudsak på forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och Östergötlands läns Landsting (t.ex. Doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och studentuppsatser). På LiU E-Press kan du hitta och ladda ned publikationer tillgängliga i fulltext. Här finns också abstracts och länkar till originalkällor till en stor del av forskningen som utförs på Linköpings universitet.

Med vårt RSS-flöde kan du automatiskt hålla dig uppdaterad när nya publikationer publiceras på LiU E-Press. Klicka på den oranga ikonen ovan för mer information.

Parallellpublicera på LiU E-Press Skapa Officiell Affiliaton
Skapa Spikblad

Kontrollera organistaion via LiU-ID eller Organisationi
Kontrollera organisation via LiU-IDKontrollera organisation via organisation


Nyregistrerade publikationer av Linköpingsforskare

Luis Ribeiro Lucas Gottzén Marie C. Nelson Jan Eric Stehr Irina Buyanova Weimin Chen Donatella Puglisi M. Benson Maria Engström Carlos Guerrero-Bosagna Mary Rudner Mariam Kamkar Magdalena Kuchler Per Ask Ghareh Baghi Ghareh Baghi Christoph Kessler Adrian Pop R Shrestha Gerhard Andersson Bahram Moshfegh Martin Sjölund Lena Buffoni Peter Fritzson André Carvalho Bittencourt Thomas Lunner Susanne Köpsén Andreas Fejes Atila Alvandpour Behzad Mesgarzadeh Amin Ojani Lars Hultman Olle Inganäs Magnus Berggren Mats Fahlman Magnus Willander Omer Nur Torbjörn Falkmer Erik Janzén Jawad ul-Hassan Hans Knutsson


Forskning vid Linköpings universitet

wireless hard rendering demand concepts flow thickness limited heat failure few behavior cells water control resistance insulin glucose stress people blood treatment women stage algorithm edge knowledge city planning sustainable imaging parts supply system population respectively model health power risk pattern surgery symptoms environment patients clinical disease development relationship following relationships strategy service especially education politeness learning english children efficient overall energy quality consumption traffic social literature devices temperature sensitivity film cutting wear airfoils biofuel tasks biomass shippers logistics chain

Rekommenderad avhandling

Cover Page

Ny bok

Cover Page

Bläddra i E-Press bokhylla


Mest lästa
senaste 24 tim.

Ph.D. thesis: Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of Rac...

Student thesis: Simulation of Emission Related Faults on a Diesel ...

Student thesis: Development of Body and Viscous Contribution to a ...

Student thesis: A Cyclic Analog to Digital Converter for CMOS imag...

Lic. thesis: Human Resource Management in Project-Based Organis...

Ph.D. thesis: Hydraulic Power Steering System Design in Road Veh...

book: Livskvalitet och hälsa: Teori och kritik

report: System analysis of a Diesel Engine with VGT and EG...

Student thesis: Direct-To-Consumer Advertising of Prescription Dru...

Article: Site preference and effect of alloying on elastic ...

Student thesis: TCP performance in an EGPRS system


LiU Articles