Ett ledande svenskt Open Access-förlag

Sök LIU:s forskning (DiVA)
Avancerad sökning | Bläddra | Utsökning | Notification of new publications

Open Access fulltexter i DiVA Doktorsavhandlingar: 1490 | Böcker: 50 | Forskningsartiklar: 4488 |
Kapitel: 260 | Rapporter: 1585 | Studentarbeten: 9742

NyhetNedsatt publiceringsavgift för publicering i Open-Access-tidskrifter

Vi fokuserar i huvudsak på forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och Östergötlands läns Landsting (t.ex. Doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och studentuppsatser). På LiU E-Press kan du hitta och ladda ned publikationer tillgängliga i fulltext. Här finns också abstracts och länkar till originalkällor till en stor del av forskningen som utförs på Linköpings universitet.

Med vårt RSS-flöde kan du automatiskt hålla dig uppdaterad när nya publikationer publiceras på LiU E-Press. Klicka på den oranga ikonen ovan för mer information.

Parallellpublicera på LiU E-Press Skapa Officiell Affiliaton
Skapa Spikblad

Kontrollera organistaion via LiU-ID eller Organisationi
Kontrollera organisation via LiU-IDKontrollera organisation via organisation


Nyregistrerade publikationer av Linköpingsforskare

Ariane Laplante-Lévesque Björn Philips Johanna Rosén Anna Lundberg Thomas Lunner Mary Rudner Jerker Rönnberg Anne-Charlott Callerstig Mitra Unosson Roger Uhrberg Hafiz Muhammad Sohail Jonas Bergman Ärlebäck Sten Johansson Robert Thornberg Daniel Axehill Francis Lee Jun Lu Magnus Willander Henrik Harder Tiny Jaarsma Elina Mäki-Torkko Johan Ahlner Kjell Simonsson Fredrik Gustafsson Patrik Axelsson Lars Eriksson Malin Wass Björn Lyxell Cecilia Nakeva von Mentzer Andreas Fejes Per-Eric Lindgren Thomas Skogh Lars Hultman Peter Münger Valeriu Chirita Gerhard Andersson Toomas Timpka Erik Janzén Stefan Stenfelt Håkan Johansson


Forskning vid Linköpings universitet

wireless hard rendering demand concepts flow thickness limited heat failure few behavior cells water control resistance insulin glucose stress people blood treatment women stage algorithm edge knowledge city planning sustainable imaging parts supply system population respectively model health power risk pattern surgery symptoms environment patients clinical disease development relationship following relationships strategy service especially education politeness learning english children efficient overall energy quality consumption traffic social literature devices temperature sensitivity film cutting wear airfoils biofuel tasks biomass shippers logistics chain

Rekommenderad avhandling

Cover Page

Ny bok

Cover Page

Bläddra i E-Press bokhylla


Mest lästa
senaste 24 tim.

Student thesis: Using GIS in Solid Waste Management Planning: A ca...

Student thesis: Liveness Detection in Fingerprint Recognition Syst...

Ph.D. thesis: Social Anxiety Disorder in Swedish Adolescents: Pr...

Student thesis: Pile foundation, calculation method and design tab...

Lic. thesis: Human Resource Management in Project-Based Organis...

conferencePaper: Multi-Pair Amplify-and-Forward Relaying with Very ...

Ph.D. thesis: Supply Chain Risk Management: Identification, Eval...

Ph.D. thesis: Hydraulic Power Steering System Design in Road Veh...

Ph.D. thesis: CMOS RF Power Amplifiers for Wireless Communicatio...

Student thesis: A Study of Successive Approximation Registers and ...

Lic. thesis: Controlling the Pore Size and Morphology of Mesopo...


LiU Articles