Garanti om beständighet

Behovet att bekräfta en artikels okränkbarhet

Ett av huvudkraven vid elektronisk publicering är att det inte ska vara möjligt för någon att ändra i en artikel efter att den blivit publicerad. Det ska heller inte vara möjligt för författaren att i efterhand ändra i sin artikel i syfte att ”förbättra” den. Dessutom måste LiU E-Press vara så organiserat att inga artiklar kan ändras i efterhand utan att detta upptäcks. Förfarandet för att garantera äktheten av varje publicerat dokument måste vara synlig och övertygande för resten av världen utan att det råder några som helst tvivel om äktheten.

Vårt nuvarande system

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) använder ett system som består av en kombination av administrativa och tekniska metoder. Det elektroniskt publicerade dokumentet har en pappareskopia som arkiverats i minst ett exemplar i Linköpings universitets arkiv. Det finns således möjlighet gå tillbaka till dessa offentliga arkiv för att kontrollera dokumentets äkthet genom att jämföra det elektroniskt publicerade dokumentet med kopian i arkivet.
   Eftersom detta system är tämligen opraktiskt har det kompletterats med krypterade checksummor (kontrollsummor) och PGP-nycklar.

Kontrollsumma

När ett dokument publiceras elektroniskt generas automatiskt en kontrollsumma via ett system som kallas MD5 (Message-Digest algorithm 5). Kontrollsumman lagras krypterad i en fil och görs synlig via en länk från hemsidan, där länken till det elektroniska dokumentet finns. Om dokumentet ändras det minsta ändras även kontrollsumman. När kontrollsumman genererats skickas den via e-post till universitetets registrator för registrering och arkivering. I det senare fallet som papperskopia i universitetets arkiv. En kontrollsumma kan se ut så här:

609826d743ac051cabb569d671cbf454

eller så här med sökvägen till filen

609826d743ac051cabb569d671cbf454 /home/ep/www/ea/iap/2006/004/iap06004.pdf

Läs mer om MD5 >>>

PGP

När kontrollsumman genererats som fil signeras denna genom ett s.k. PGP (Pretty Good Privacy). PGP består av krypterad information som lagras i en fil. Se detta exempel. Även PGP-signeringen skickas som e-post till registrator för registrering och arkivering som papperskopia.

Läs mer om PGP >>>

Kontrollera att ett dokument inte har ändrats

Vi utgår, naturligtvis, från att all personal i vår organisation respekterar den viktiga regeln att inte ändra i en redan elektroniskt publicerad publikation. Av naturliga skäl måste det för våra läsare också vara möjligt att försäkra sig om att en artikel inte har ändrats. För att göra detta:

  1. Installera programvaran för MD5 och PGP.
  2. Hämta artikelns kontrollsumma och originalversionen av artikeln från hemsidan där de har publicerats.
  3. Lägg till vår PGP-nyckel till din egna nyckel och verifiera sedan PGP-signaturen.
  4. Du bör nu ha en fil med namnet <artikel_år_nummer>.<format(ps, pdf)>.md5 (exempel: cis01022.ps.md5).
  5. Kör MD5 på artikeln du vill kontrollera och jämför kontrollsumman i filen du fick från PGP med kontrollsumman du själv skapade.
  6. Om det uppstår några problem med förfarandet, var vänlig läs programvarans manual (MD5, PGP osv.) innan du skickar e-post till oss om förfrågningar om programmet. (Vi kan tyvärr inte ge support för programmen).

Det beskrivna förfarandet bygger naturligtvis på antagandet att den on-line-åtkomliga kontrollsumman inte har ändrats. För att få detta bekräftat och erhålla en papperskopia av den arkiverade checksumman från universitetets arkiv fyll i formuläret och skicka det till oss på adress:

Linköpings universitet
Electronic Press
581 83 Linköping

Vi studerar även andra och kompletterande lösningar beträffande arkivering av kontrollsummor och nycklar.