Frågor och svar

Inloggning i DiVA

Hur får jag ett LiU-ID?
Svar: Ansökan om LiU-ID görs hos kontoansvarig på din institution/enhet. OBS! att det är förenat med en kostnad för institutionen att få ett LiU-ID.
Inloggningen i DiVA fungerar inte, vem kan hjälpa mig?
Svar: Kontakta LiU:s helpdesk: anställda Phone 013-28 2828 eller email helpdesk@it.liu.se; studenter Phone 013-28 5898 eller email helpdesk@student.liu.se.
Varför kommer jag tillbaka till inloggningssidan eller till en söksida när jag försöker logga in i DiVA?
Svar: Detta fel uppstår i datorer med Windows 7 och Internet Explorer 8 med för hög säkerhetsnivå. Felet kan åtgärdas på två olika sätt. Se vår sida med teknisk information för åtgärd.

Registrera

Vad ska jag registrera i DiVA?

Svar: Enligt rektors beslut ska vetenskapliga publikationer som produceras av anställda och studenter vid Linköpings universitet registreras i DiVA såvida det inte föreligger några upphovsrättsliga hinder. Förutom doktors- och licentitatavhandlingar, examensarbeten och uppsatser ska även artiklar i tidskrifter, serier, konferenser, böcker, antologier etc. registreras i DiVA. OBS! Kontrollera först i DiVA om din publikation redan finns där innan du registrerar så undviker vi dubbletter.

OBS! Att DiVA är en databas för forskningspublikationer och här ska endast publikationer registreras som man medverkat i såsom ensam författare eller medförfattare. DiVA är inte en databas för registrering av arbetsuppgifter. Följande ska således inte registreras:

 • docentföreläsningar,
 • tidskriftsvolymer som man är redaktör för (Editor-in-Chief eller Guest Editor),
 • introduktioner (motsv.) vid konferenser som utförts i egenskap av Moderator eller Chair,
 • anteckningar i patientjournaler,
 • undervisningsmaterial som inte är utgivet som läromedel,
 • artiklar med status manuskript, submitted och accepted (om artiklarna ingår i en avhandling ska de registreras som manuskript),

Artiklar med statusen In press kan registreras om artiklen har en fungerande DOI. Alla publikationer måste kunna härledas dvs. det ska vara möjligt att hitta en publikation i t.ex. LIBRIS eller motsvarande kataloger/databaser (böcker, antologier) och konferensnamnet, datum och plats måste alltid vara angivet för konferenspublikationer.

Måste jag fylla i alla fält i webbformuläret när jag registrerar?

Svar: Nej, men det finns ett antal obligatoriska fält som alltid ska fyllas i. Dessa är markerade med en asterisk (*). Beroende på vilken publikationstyp finns det ytterligare ett antal fält som ska fyllas i för att erhålla en hög kvalité på posten. På vår sida Publicera på LiU E-Press finns länkar till de olika publikationstyperna med information om vilka fält som alltid ska fyllas i. Nedan är en kort lista över de fält som alltid ska fyllas i:

 • samtliga författare som är medföffattare i artikeln ska fyllas i,
 • LiU-ID för alla författare, verksamma vid LiU,
 • författarnas organisationstillhörighet (affiliation),
 • pulikationens titel,
 • typ av innehåll (Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, mm),
 • status (endast Published och E-pub ahead of print ska registreras. I det senare fallet endast om det finns en DOI-länk),
 • tidskriftens namn, publiceringsår, volym, nummer och sidintervall,
 • utgivare,
 • DOI-länk (om sådan finns).
 • nationell ämneskategori,
 • nyceklord och abstract (abstract ska alltid fyllas i).
 • för konferensartiklar ska alltid konferensens namn, datum och plats anges samt antal sidor alt. sidintervall. Om artikeln ingår i en Conference Proceedings ska Prodeedingens namn, redaktörer och ISBN fyllas i,
 • ISBN ska alltid fyllas i för böcker, antologier och kapitel i bok samt antal sidor alt. sidintervall.

Om du är osäker email hör av dig till oss

Varför ska jag publicera elektroniskt i DiVA?
Svar. Det finns flera anledningar till detta.
 1. Ett mycket effektivt sätt att sprida forskningsresultatet och på så sätt synliggöra LiU över hela världen via Internet. DiVA indexeras av sökmotorer och sökbar i databaser som SCIRUS, SCOPUS, SwePub, Uppsök m.fl.
 2. DiVA används för kvantitativa studier av vetenskapligt material, bibliometri. Bibliometrisk analys är ett sätt att utvärdera forskningsmiljöer och internationell rankning av universitet.
 3. Visa den svenska allmänheten hur LiU:s resurser används dvs. en publicerad artikel, bok, examensarbete etc.
 4. Övriga fördelar:
  • författaren behåller alltid upphovsrätten till sitt arbete (gäller även studenter),
  • det kostar inget för författaren eller institutionen,
  • statistik direkt på sidan: antal unika besökare, antal nedladdningar av fil
  • publicering av bilder och diagram i färg utan några kostnader,
  • ljudfiler och videofilmer är enkelt att inkludera i publikationen eller publicera separat,
  • en fast URL-adress som det är enkelt att referera till,
  • alla publikationer är garanterade en tillgänglighet på Internet räknat från publiceringsdatumet,
  • sökbar i bibliotekets lokala katalog och länk till publikationen (om det är e-publicerat),
  • sökbar i Uppsök (LIBRIS) och uppsatser.se.
Hur går jag tillväga för att publicera elektroniskt?
Svar: Se vår publiceringssida för mer information eller email kontakta oss.
Var fyller jag i LiU-ID?
Svar: I fältet Lokalt användarid. LiU-ID ska fyllas i för samtliga medförfattare om de är verksamma vid LiU.
Hur fyller jag i organisationstillhörighet dvs. fakultet, institution och avdelning, centrum, klinik i webbformuläret?

Svar: Fyll i avdelning (motsv.) och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 1 nedan). Välj sedan institution eller avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt (institutionen kopplas automatiskt till avdelningen). Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution).

Fyll i din organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Östergötlands Läns Landsting och välj klinik enligt punkt ii ovan. (Centrum läggs till automatiskt).

Om du undrar över något beträffande organisationstillhörighet, tveka inte att email fråga oss.

Organisationstillhörighet
Bild 1. Klicka på plustecknet för att
lista institutionerna.

Kan jag parallellpublicera min artikel och i så fall hur går jag tillväga?
Svar: Om du har en artikel som du vill parallellpublicera kan du email skicka en förfrågan till oss så kontrollerar vi om artikeln kan parallellpubliceras. Läs mer på vår sida om parallellpublicering.
Vad är DOI för något?
Svar: DOI (Digital Object Identifier) betår av en konstruerad sträng av alfanumeriska tecken och används på Internet för att identifiera publicerade individuella dokument t.ex. artiklar i tidskrifter, monografier, kapitel i böcker osv. En DOI pekar på en webbadress som kan byta namn medan DOI alltid förblir densamma. Nästan alla stora förlag, som publicerar artiklar elektroniskt använder sig av DOI. Den finns angiven på hemsidan med artikeln. En DOI kan se ut så här: 10.3384/hygiea.1403-8668.044129. Om DOI finns ska den alltid anges i fältet för DOI vid registrering.
Jag har laddat upp fil och skickat iväg posten för publicering men jag hittar inte min uppsats i DiVA?
Svar: Alla uppsatser och examensarbeten som publiceras elektroniskt placeras alltid i en lista för kontroll av ansvarig studentadministratör på respektive institution. Om det dröjer innan uppsatsen publicers, kontakta administratören för besked.
Jag har slutat på LiU och nu vill jag e-publicera min publikation men mitt LiU-ID har gått ut, hur gör jag?
Svar: Skicka pdf-filen med din publikation till oss så hjälper vi dig med publiceringen: email ep@ep.liu.se.
Varför får jag konstiga radbrytningar och tecken när jag klistrar in titel eller abstract i respektive fält?
Svar: Om man kopierar text från en pdf-fil uppstår detta fel. Den inklistrade texten måste redigeras något: i webbformuläret vid respektive fält finns en ikon med tecknet W framför en mapp (Edit symbol). Klicka på ikonen. En ruta öppnas, klistra in texten i rutan (ta inte med all text utan stycke för stycke). Nu syns det om texten innehåller felaktiga tecken eller radbrytningar. Radera de felaktiga radbrytningarna och rätta till konstiga tecken, klicka sedan på knappen Insert, gör en extra radmatning och klicka på ikonen igen för nästa stycke.

Redigera

Jag har bytt avdelning och undrar om jag ska ändra till den nya i alla mina poster?
Svar: Om du har bytt avdelning får posterna absolut inte ändras. Den nya avdelningen ska anges om publikationen är skriven efter flytten. Posterna får heller inte ändras om avdelningen byter namn. Det nya namnet anges för publikationer som är skrivna efter namnbytet. Om posterna ändras blir det fel vid bibliometriska analyser.
Om jag upptäcker fel i pdf-filen till min artikel, kan jag rätta felet?
Svar: Nej, det finns inga möjligheter att ändra i originalfilen som LiU E-Press publicerat Internet. Det går inte ens att ändra ett litet stavfel. Anledningen till detta är att LiU E-Press’ trovärdighet kräver att redan publicerade forskningsresultat i efterhand inte ”förbättras”av författaren efter publiceringsdatumet. Vi har ingen möjlighet att skilja mellan små och stora ändringar på ett säkert sätt. Det är en principfråga för LiU E-Press att det som är publicerat är publicerat.
   Som författare har du däremot möjlighet skicka en erratalista till oss (ep@ep.liu.se). Vi publicerar erratalistan som en separat fil.
Om jag hittar fel i de bibliografiska uppgifterna till min artikel, kan jag rätta det?
Svar: Ja, det går bra. Skicka rättelserna till oss email (ep@ep.liu.se) så korrigerar vi felen.
Jag lade till en fulltext till en publikation, som jag tidigare registrerat, och nu är den borta ur DiVA, vad har hänt?
Svar: Om man i efterhand lägger till en fulltext i något av de publicerbara formaten, publiceras inte posten igen utan placeras i en lista för kontroll att ev. upphovsrätt inte överträds. Posten publiceras igen så snart den är kontrollerad.
När jag loggar in i DiVA och söker fram publikationer jag är medförfattare till visas en men i den externa sökningen visas tre, varför?
Svar: Det beror på behörigheten till posterna. Vid sökning i det interna sökgränssnittet visas endast de poster du har behörighet till. I det externa sökgränssnittet visas alla poster.
Varför kan jag inte rätta alla poster som tillhör min avdelning/klinik?
Svar: Det beror på behörigheten. Du kan bara rätta de poster som du själv registrerat. Skicka ev. rättelser till oss så utför vi dem.

Upphovsrätt

Har jag möjlighet att publicera en doktorsavhandling innehållande artiklar som publicerats på annat håll?
Svar: Ja, om doktorsavhandlingen innehåller artiklar som publicerats i elektroniska eller tryckta tidskrifter så publicerar LiU E-Press endast sammanfattningen (ramberättelsen/kappan). LiU E-Press länkar till de artiklar som är tillgängliga elektronisk. Se denna sida som ett exempel. Observera att vissa artiklar inte kan nås för besökare som inte prenumererar på de elektroniska tidskrifter som innehåller artiklarna.
Får jag använda mig av en bild som en annan person skapat?
Svar: Nej, det finns inga möjligheter att ändra i originalfilen som LiU E-Press publicerat Internet. Det går inte ens att ändra ett litet stavfel. Anledningen till detta är att LiU E-Press’ trovärdighet kräver att redan publicerade forskningsresultat i efterhand inte ”förbättras”av författaren efter publiceringsdatumet. Vi har ingen möjlighet att skilja mellan små och stora ändringar på ett säkert sätt. Det är en principfråga för LiU E-Press att det som är publicerat är publicerat.
   Som författare har du däremot möjlighet skicka en erratalista till oss (ep@ep.liu.se). Vi publicerar erratalistan som en separat fil.
Kan jag skanna in en bild från en bok eller använda en bild från Internet i min publikation?
Svar: Nej, alla bilder är upphovsrättsligt skyddade. Det gäller även bilder på Internet. För att använda material ur böcker, tidningar, Internet osv. krävs alltid tillstånd såvida det inte uttryckligen står angivet att materialet fritt kan användas. Glöm inte att ange korrekt referens till materialet.
Kan jag kopiera en hel bok eller större delen av en bok och sprida det till studenter i utbildningssyfte?
Svar: Nej, det är inte tillåtet. En överenskommelse mellan svenska lärosäten och Bonus Presskopia reglerar detta och du kan endast kopiera och distribuera upp till 15 sidor eller 15% av ett arbete (dvs. en bok). För en hel bok krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
Får jag filma eller spela in ljudet under en föreläsning?
Svar: Generellt är det förbjudet men undantag finns. För mer och utförligare information läs universitetets Regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med undervisningssituationer vid Linköpings universitet.

Söka, sortera och exportera i DiVA

Varför visas andra författares publikationer när jag, via enkel sökning, söker på titeln till min publikation?
Svar: Om du söker på hela eller delar av titeln i en publikation i enkel sökning letar systemet fram alla publikationer som innehåller något eller några av de ord som titeln består av. Sök via avancerad sökning eller ännu bättre sök på ditt LiU-ID. I det senare fallet visas alltid dina publikationer.
Varför är träfflistan tom när jag söker på titlar som innehåller t.ex. ett frågetecken?
Svar: Frågetecken är ett reserverat tecken, ett Wild Card dvs. ett ersättningstecken för andra tecken/bokstäver. När du söker på en titel med frågetecken uteslut frågetecknet för att hitta publikationen. Även bindestreck, snedstreck, et-tecken (&) m.fl. ställer också till problem vid sökning och bör undvikas.
Varför visas inte alla mina artiklar när jag söker på mitt för- och efternamn?
Svar: Om man registrerar fullständigt efternamn men endast förnamnets initialer och sedan söker på det fullständiga namnet visas inte posterna som bara innehåller initialer. Ändra i posten genom att fylla i det fullständiga förnamnet. Enklast är att söka på sitt LiU-ID.
Varför visas inte min publikaton när jag i avancerad sökning söker på ett ord i titeln trots att jag valt alla fält?

Svar: Alla fält i avancerad sökning betyder att DiVA söker endast i de fält som finns i listan. Övriga fält ignoreras.

Varför hittar jag inte uppsatsen jag söker?
Svar: Om du inte hittar uppsatsen eller examensarbetet i DiVA så är den helt enkelt inte elektroniskt publicerad. Om du inte hittar den i bibliotekskatalogen beror det på att den inte är registrerad i katalogen. Observera att DiVA och bibliotekskatalogen är två skilda söksystem. Sök i:
Kan jag skapa en publikationslista med hjälp av DiVA?

Svar: Ja, det går utmärkt. På vår sida Skapa länk vid utsökning ur DiVA finns utförlig information hur det går till. För mer avancerade funktioner med utsökningar och presentation på sin egen hemsida kan det behövas assistans från er IT-ansvarig på er institution.

Går det att sortera om träfflistan efter sökning i DiVA?
Svar: Ja, sortera om listan genom att klicka på respektive rubrik i träfflistan. Förvald sortering är alfabetiskt på författare.
Går det att exportera en publikationslista ur DiVA?
Svar: Ja, gör själva sökningen och markera sedan i kryssrutan i träfflistan för de poster som ska exporteras. Klicka sedan på Skapa referens, välj format och klicka sedan på ikonen med disketten för att visa listan. Kopiera och klistra in texten i ett dokument för vidare formatering.
Kan jag ur DiVA exportera mina eller avdelningens publikationer till en fil?
Svar: Ja, gå till enkel sökning. Klicka på Utsökning, klicka sedan på Skapa länk utsökning. Välj först format och därefter de olika parameterarna som exporten ska innehålla. Klicka slutligen på knappen Skapa URL, en länk visas, klicka på länken och spara ned den på datorn. Läs mer på sidan Skapa länk vid utsökning ur DiVA och under rubriken Utsökningar ur DiVA med parametrar.

Övrigt

Har vår institution möjlighet att lägga upp en ny eller redan befintlig serie på LiU E-Press?
Svar: Nya serier kan skapas så fort det finns ett konkret intresse från en grupp författare. En serie måste ha en redaktör. Som serieredaktör erfordras en fakultetsmedlem som är universitetslektor, docent, professor eller annan jämförbar akademisk ställning. Det går också utmärkt att elektroniskt publicera en redan befintlig serie. Kontrollera att seriens namn finns med i listan över serier i webbformuläret. Om den inte gör det, kontakta email LiU E-Press så lägger vi till den. Mer information finns på vår sida om att starta en ny serie.
Har jag möjlighet att ompublicera en LiU E-Press artikel i en vanlig tidskrift eller konferens?
Svar: Ja, under förutsättning att tidskriften godkänner artiklar som redan publicerats elektroniskt på www.ep.liu.se. LiU E-Press har för sin del inga invändningar. Möjligheterna varierar mellan olika områden och tidskrifter. LiU E-Press råder dig att först kontrollera med tidskriften.
Hur länge hålls en artikel tillgänglig på LiU E-Press?
Svar: LiU E-Press har ett åtagande att hålla artiklarna on-line på Internet från och med publiceringsdatumet.
Vilket filformat använder sig LiU E-Press av i sin elektroniska publicering?

Svar: Det vanligaste filformatet på LiU E-Press är pdf-filer, vilket vi föredrar. Bildformaten är jpg men det går bra att skicka andra format, då vi gör om filerna till .jpg format.

Vilka språk kan användas för publicering vid LiU E-Press?
Svar: Vilket språk som helst. Vi förväntar oss naturligtvis att svenska och engelska texter överväger men andra språk är också välkomna.
Hur ska jag skriva korrekt kombinerad organisationstillhörighet/affiliation för LiU/LiO i en tidskriftsartikel?
Svar: Ange alltid organisationstillhörighet enligt följande mall: Division of yyy, Department of xxx, Faculty of Health Sciences, Linköping University, zzz Clinic, County Council of Östergötland, Linköping, Sweden.
University Hospital får under inga omständigheter användas,
Linköping University måste alltid anges.
• Ovan ska skrivas som en adress, inte som två olika adresser.

Skapa din officiella organisationstillhörighet på sidan Skapa officiell Affiliation för publikationer.

>