Energy System's Publications

Advanced Search

Journal Articles

Jonas Anshelm, Martin Hultman
  A green fatwà? : Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity.
    See publication details at: liu
  NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 2014, 9( 2), 84-96.

Martin Hultman
  Back to the future : The dream of a perpetuum mobile in the atomic society and the hydrogen economy
    See publication details at: liu
  FUTURES, 2009, 41( 4), 226-233.

Books

Martin Hultman
  Den inställda omställningen : svensk energi- och miljöpolitik i möjligheternas tid 1980-1991
    See publication details at: liu
Gidlund,  2015.

Chapters in Books

Cecilia Åsberg, Martin Hultman, Francis Lee
  Möt den posthumanistiska utmaningen
    See publication details at: liu, umu
  Posthumanistiska nyckeltexter, Lund : Studentlitteratur, 2012, 29-46.

Cecilia Åsberg, Martin Hultman, Francis Lee
  Posthumanistisk Ordlista
    See publication details at: liu
  Posthumanistiska nyckeltexter, Lund, Sverige : Studentlitteratur, 2012, 201-217.

Magnus Dahlstedt, Martin Hultman, Fredrik Eriksson
  Det liberala samtycket och dess Fiender : Massmediala berättelser om "rasister" och "antirasister"
    See publication details at: liu
  Bortom rasismer i Europa - Visioner för ett annat samhälle, Stockholm : Agora, 2005, 72-107.

Conference Articles

Francis Lee, Martin Hultman
  A Sociology Of Betrayal
    See publication details at: liu
  , 2007.

Francis Lee, Martin Hultman
  Why not actor-network theory AND discourse theory? : a sketch of how actor-network theory (AND) discourse theory may enact the technopolitics of hydrogen society and correspondence education.
    See publication details at: liu
  , 2006.

Martin Hultman, Karin Westerberg
  Den intersektionella energibranschen?
    See publication details at: liu
  Intersektionalitet: Ett användbart begrepp inom genusforskningen 4:e nationella genusforskningskonferensen,2005, 2005.

Johan Sanne, Martin Hultman
  Utveckling av riskbegrepp och riskhanteringsstrategier för minskad sårbarhet i tekniska system
    See publication details at: liu
  15e Nordiska Säkerhetsforskningskonferensen - NoFS XV,2003, 2003.

Ph.D. Theses

Martin Hultman
  Full gas mot en (o)hållbar framtid Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik
    See publication details at: liu
  2010.

  Fulltext PDF

Reports

Martin Hultman
  Att lokalisera ekonomin Lokalekonomiska analyser, snedställdhet, kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling
    See publication details at: liu
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier,; 2015:2, 2015.

  Fulltext PDF

Martin Hultman, Maria Saxe
  Full gas mot en renare miljö? – om hur bränsleceller framställs av media och experter i Sverige
    See publication details at: liu
  ; , 2005.

Martin Hultman
  Att förstå risker. En översikt av olika kunskapsperspektiv och deras beskrivningar av risk inom sociotekniska system.
    See publication details at: liu
  Tema T Arbetsnotat ;; 270, 2003.

Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio