Energy System's Publications

Advanced Search

Journal Articles

Kajsa Ellegård, Jenny Palm
  Who Is Behaving? Consequences for Energy Policy of Concept Confusion
    See publication details at: liu
  Energies, 2015, 8( 8), 7618-7637.

  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård
  Serviceroboten är en social utmaning
    See publication details at: liu
  Dagens arbete, 2015, ( ), .

  Fulltext PDF

Charlotta Isaksson, Kajsa Ellegård
  Anchoring energy efficiency information in households’ everyday projects : peoples’ understanding of renewable heating systems
    See publication details at: liu, hv
  Energy Efficiency, 2015, 8( 2), 353-364.

Kajsa Ellegård
  Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter
    See publication details at: liu
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2014, 20( 4), 87-93.

Kajsa Ellegård
  Fullt upp från morgon till kväll
    See publication details at: liu
  Venue, 2014, ( ), .

  Fulltext PDF

Hans-Jörgen Bendixen, Kajsa Ellegård
  Occupational therapists job satisfaction in a changing hospital organisation : A time-geography-based study
    See publication details at: liu
  Work, 2014, 47( 2), 159-171.

Kajsa Ellegård, Uno Svedin, Kajsa Ellegard
  Torsten Hagerstrands time-geography as the cradle of the activity approach in transport geography
    See publication details at: liu, su
  Journal of Transport Geography, 2012, 23( ), 17-25.

  Fulltext PDF

Kristina Orban, Kajsa Ellegård, Kristina Thorngren-Jernek, Lena-Karin Erladnsson
  Shared Patterns of Daily Occupations among Parents of Children Aged 4-6 Years Old with Obesity
    See publication details at: liu
  Journal of Occupational Science, 2012, 19( 3), 241-257.

Olle Persson, Kajsa Ellegård
  Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web
    See publication details at: liu, umu
  The Professional Geographer, 2012, 64( 2), 250-261.

Joakim Widén, Andreas Molin, Kajsa Ellegård
  Models of domestic occupancy, activities and energy use based on time-usedata: : deterministic and stochastic approaches with application to variousbuilding-related simulations
    See publication details at: liu, uu
  Journal of Building Performance Simulation, Taylor & Francis, 2012, 5( 1), 27-44.

Kajsa Ellegård, Jenny Palm
  Visualizing energy consumption activities as a tool for making everyday life more sustainable
    See publication details at: liu
  Applied Energy, 2011, 88( 5), 1920-1926.

  Fulltext PDF

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Visualizing energy consumption activities as a tool for developing effective policy
    See publication details at: liu
  International Journal of Consumer Studies, 2011, 35( 2), 171-179.

  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård
  Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet
    See publication details at: liu
  Geografiska Notiser, 2010, LXVIII( 4), 171-186.

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård, Matthew Cooper
  Exploring time diaries using semi-automated activity pattern extraction
    See publication details at: liu
  electronic International Journal of Time Use Research (eIJTUR), 2009, 6( 1), 1-25.

Kajsa Ellegård
  Använd elen klimatsmart
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2008, ( 2), 11-11.

Kajsa Ellegård
  Att fly eller lära oss fäkta?
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2008, ( 7), 31-31.

Kajsa Ellegård
  Mindre familj drar mer el
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2008, ( 4), 10-10.

Kajsa Ellegård
  Livet är en resa
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2007, 8( ), 13-13.

Kajsa Ellegård
  Samhällsengagemang lockar
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2007, ( ), .

Kajsa Ellegård
  Stadsplanerarna är ute och cyklar
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2007, ( ), .

Kajsa Ellegård
  Borta bra men hemma bäst
    See publication details at: liu
  Civilingenjören, 2006, ( ), .

Kajsa Ellegård
  Har du hört den förut?
    See publication details at: liu
  Civilingenjören, 2006, ( ), .

Kajsa Ellegård, Kajsa Ellegård
  The power of categorisation in the study of everyday life
    See publication details at: liu
  Journal of Occupational Science, 2006, 13( 1), 37-48.

Kajsa Ellegård
  Uddevalla i Japan och Toyota City i Sverige?
    See publication details at: liu
  Civilingenjören, 2006, ( ), .

Kajsa Ellegård
  Emelie Eriksson : Stockholm i modernismens centrum, Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv.
    See publication details at: liu
  Nordisk arkitekturforskning, 2005, 18( 1), 120-124.

Kajsa Ellegård
  Spara energi är konsten att utmana vanan
    See publication details at: liu
  Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2004, ( 5-6), 10-12.

Mathew Cooper, Kajsa Ellegård
  Complexity in daily life - a 3D-visualization showing activity patterns in their contexts
    See publication details at: liu
  electronic International Journal of Time Use Research = eIJTUR, 2004, 1( 1), 37-59.

Books

Jonas Anshelm, Kajsa Ellegård, Jenny Palm, Harald Rohracher
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems
    See publication details at: liu
Linköping University,  2015.

Kajsa Ellegård, Elin Wihlborg
  Fånga vardagen : ett tvärvetenskapligt perspektiv
    See publication details at: liu
Studentlitteratur,  2001.

Kajsa Ellegård, Kersti Nordell
  Att byta vanmakt mot egenmakt
    See publication details at: liu
Johansson & Skyttmo Förlag AB,  1997.

  Fulltext PDF

Anthologies

Torsten Hägerstrand, Kajsa Ellegård, Uno Svedin, Bo Lenntorp
  Tillvaroväven
    See publication details at: liu
  Formas, 2009.

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Vardagsteknik : Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT-och energisystem
    See publication details at: liu
  Carlssons, 2008.

Kajsa Ellegård, Ewa Wäckelgård
  Energianvändning i bebyggelse - boendes och aktörers val av teknik
    See publication details at: liu
  Program Energisystem, 2007.

Kajsa Ellegård, Lennart Sturesson
  Konsumenterna och makten : att använda och bevara resurser
    See publication details at: liu
  Carlsson, 2003.

Chapters in Books

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou, Joakim Widén
  VISUAL-TimePAcTS / energy use : a software application for visualizing energy use from activities performed
    See publication details at: liu
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping : Linköping University, 2015, 127-145.

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Visualizing energy consumption activities as a tool för developing affective policy
    See publication details at: liu
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping : Linköping University, 2015, 75-95.

Kajsa Ellegård
  Nu är det 2050
    See publication details at: liu
  Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt : en antologi om vägval för offentliga fastighetsägare, Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, 2012, 39-48.

Ulla-Karin Norberg Hellsten, Kajsa Ellegård
  Kajsa Ellegård, en uppskattad vän
    See publication details at: liu
  Sammanvävt : Det goda livet i vardagsforskningen, Linköpings universitet, 2011, 50-52.

Kajsa Ellegård
  Time-Geography
    See publication details at: liu
  Encyclopedia of Geography, Sage Publishers, 2010, 2837-2840.

Kajsa Ellegård, Uno Svedin
  Redaktörernas förord
    See publication details at: liu
  Tillvaroväven, Stockholm : Forskningsrådet Formas, 2009, 7-15.

Per Gyberg, Kajsa Ellegård
  Teknik och vardag
    See publication details at: liu
  Världens gång - teknikens utveckling, Lund : Studentlitteratur, 2009, 235-242.

Kajsa Ellegård
  Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter - ett perspektiv på effektivisering av energianvändning från hushållsnivå
    See publication details at: liu
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem., Stockholm : Carlssons, 2008, 144-171.

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Introduktion : vardagsteknik för hållbar utveckling
    See publication details at: liu
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem, Stockholm : CArlsson Bokförlag, 2008, -214.

Kajsa Ellegård
  Problemorienterad forskning om energisystem
    See publication details at: liu
  Att forska på tvären. Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem, Linköping : Program Energisystem, 2007, 49-56.

Kajsa Ellegård
  Är det de små, små detaljerna som gör det? Om klassificering av aktiviteter vid dagboksstudier av människors vardagsliv
    See publication details at: liu
  Kunskapens vägar och forskningens praktik : en vänbok till Boel Berner, Lund : Arkiv förlag, 2005, 31-54.

Kajsa Ellegård
  Vardagslivets valfrihet - om energianvändning, vardagsliv och bebyggelsemönster
    See publication details at: liu
  Krävs energi i samhällsplaneringen? En antologi, Linköping : Vadstena Forum, 2004, 151-167.

Kajsa Ellegård
  Att använda varor och tjänster i vardagens projekt: om konsumtionens vidd och mening
    See publication details at: liu
  Konsumenterna och makten: att använda och bevara resurser, Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2003, 69-98.

Kajsa Ellegård, Lennart Sturesson
  Inledning: om breddad konsumentforskning
    See publication details at: liu
  Konsumenterna och makten: att använda och bevara resurser, Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2003, 7-26.

Kajsa Ellegård
  Redskap för förändringsarbete underifrån - underlag för utveckling av ett IT hjälpmedel
    See publication details at: liu
  Användarperspektivet : : Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare, Stockholm : VINNOVA, 2001, 46-54.

Kajsa Ellegård, Kersti Nordell, Åsa Westermark
  Att ta kontroll över sitt vardagsliv : kvalitativ dagboksmetod för reflektiv emancipation
    See publication details at: liu
  Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning : 24 forskare visar hur och varför, Stockholm : Rådet för arbetslivsforskning, 1999, 108-131.

Kajsa Ellegård
  Automation and Inertia
    See publication details at: liu
  Automation in Automotive Industries: Recent Developments, Berlin : Springer, 1999, .

Kajsa Ellegård
  I spänningsfältet mellan geografisk närhet och social gemenskap : Försätter IKT den geografiskt förankrade demokratin i klämma?
    See publication details at: liu
  IT i demokratins tjänst : Demokratiutredningens forskarvolym VII, Stockholm : Fakta info direkt, 1999, 71-102.

Conference Articles

Per Andersson, Kajsa Ellegård
  Everyday life of teachers in compulsory schools and folk high schools
    See publication details at: liu
  , 2015.

Per Andersson, Kajsa Ellegård
  Lärare i tidens grepp? : Aktivitetsmönster som strukturerar folkhögskollärares arbetsvecka
    See publication details at: liu
  , 2014.

Katerina Vrotsou, Mathias Bergqvist, Matthew Cooper, Kajsa Ellegård
  PODD: A Portable Diary Data Collection System
    See publication details at: liu
  AVI 14 Proceedings of the 2014 International Working Conference on Advanced Visual Interfaces, 2014.

Kajsa Ellegård, Joakim Widén, Katerina Vrotsou
  Appliances Facilitating Everyday Life - Electricity Use Derived from Daily Activities
    See publication details at: liu
  Proceeding from the World Renewable Energy Congress - Sweden, 8-13 May, 2011, 2011.

  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou, Joakim Widén
  VISUAL-TimePAcTS/energy use a soft ware application for visualizing energy use from activities performed
    See publication details at: liu
  Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT”, 2010.

  Fulltext PDF

Kristina Karlsson, Kajsa Ellegård
  Visualizing patterns of energy use in households - the activity approach
    See publication details at: liu
  eceee 2009 Summer Study : Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably, 2009.

Kajsa Ellegård
  Energy consuming activity patterns in daily life as revealed by the program VISUAL-TimePAcTS
    See publication details at: liu
  10th World Renewable Energy Congress,2008, 2008.

Joakim Widén, Ewa Wäckelgård, Kajsa Ellegård
  Modeling household electricity load from time-use data
    See publication details at: liu
  Scientific Conference on Energy Saving and Green Energy,2008, 2008.

Anna Green, Kajsa Ellegård
  Consumer behavior in Swedish households : routines and habits in everyday life
    See publication details at: liu
  eceee2007summer study. Saving energy - just do it,2007, 2007.

Magdalena Lundh, Ewa Wäckelgård, Kajsa Ellegård
  Design of hot water user profiles for Swedish conditions
    See publication details at: liu
  ISES Solar World Congtess 2007,2007, 2007.

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård, Matthew Cooper
  Everyday Life Discoveries : Mining and Visualizing Activity Patterns in Social Science Diary Data
    See publication details at: liu
  IEEE International Conference on Information Visualisation,2007 : ISSN 1550-6037, 2007.

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård, Matthew D. Cooper
  Exploring Time Diaries Using Semi-Automated Activity Pattern Extraction
    See publication details at: liu
  IATUR - XXIX Annual Conference,2007, 2007.

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou
  Capturing patterns of everyday life : presentation of the visualization method VISUAL-TimePAcTS
    See publication details at: liu
  International Association for Time Use Research Annual Conference, 2006.

Kajsa Ellegård
  Power of projects in everyday life
    See publication details at: liu
  IATUR conference 2005: Time-use in daily life. The content and context of human behaviour,2005, 2005.

Kajsa Ellegård
  Context of everyday life - a new time-geographic approach to study of everyday life
    See publication details at: liu
  International Household Family Research Conference,1998, 1999.

Reports

Kajsa Ellegård, Josefin Thoresson, Patrik Rohdin
  Tid för brukarengagemang
    See publication details at: liu
  ; , 2014.

  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou
  En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag
    See publication details at: liu
  Skolverkets aktuella analyser 2013,; , 2013.

  Fulltext PDF

Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin Wihlborg, Kajsa Ellegård
  Att följa trådar textila företagare i samverkan
    See publication details at: liu
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier,; 2013:2, 2013.

  Fulltext PDF

Elin Wihlborg, Jessica Rahm, Kajsa Ellegård
  Konvergerande teknik kommer hem : Rapportering av den första empiriska delstudien i forskningsprojektet Konvergens för användning.
    See publication details at: liu
  Tema T Arbetsnotat ;; 272, 2003.

Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio