Energy System's Publications

Advanced Search

Journal Articles

Kajsa Ellegård, Jenny Palm
  Who Is Behaving? Consequences for Energy Policy of Concept Confusion
    See publication details at: liu
  Energies, 2015, 8( 8), 7618-7637.

  Fulltext PDF

Charlotta Isaksson, Kajsa Ellegård
  Anchoring energy efficiency information in households’ everyday projects : peoples’ understanding of renewable heating systems
    See publication details at: liu, hv
  Energy Efficiency, 2015, 8( 2), 353-364.

Joakim Widén, Andreas Molin, Kajsa Ellegård
  Models of domestic occupancy, activities and energy use based on time-usedata: : deterministic and stochastic approaches with application to variousbuilding-related simulations
    See publication details at: liu, uu
  Journal of Building Performance Simulation, Taylor & Francis, 2012, 5( 1), 27-44.

Kajsa Ellegård, Jenny Palm
  Visualizing energy consumption activities as a tool for making everyday life more sustainable
    See publication details at: liu
  Applied Energy, 2011, 88( 5), 1920-1926.

  Fulltext PDF

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Visualizing energy consumption activities as a tool for developing effective policy
    See publication details at: liu
  International Journal of Consumer Studies, 2011, 35( 2), 171-179.

  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård
  Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet
    See publication details at: liu
  Geografiska Notiser, 2010, LXVIII( 4), 171-186.

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård, Matthew Cooper
  Exploring time diaries using semi-automated activity pattern extraction
    See publication details at: liu
  electronic International Journal of Time Use Research (eIJTUR), 2009, 6( 1), 1-25.

Kajsa Ellegård
  Mindre familj drar mer el
    See publication details at: liu
  Ingenjören, 2008, ( 4), 10-10.

Kajsa Ellegård, Kajsa Ellegård
  The power of categorisation in the study of everyday life
    See publication details at: liu
  Journal of Occupational Science, 2006, 13( 1), 37-48.

Kajsa Ellegård
  Spara energi är konsten att utmana vanan
    See publication details at: liu
  Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2004, ( 5-6), 10-12.

Mathew Cooper, Kajsa Ellegård
  Complexity in daily life - a 3D-visualization showing activity patterns in their contexts
    See publication details at: liu
  electronic International Journal of Time Use Research = eIJTUR, 2004, 1( 1), 37-59.

Books

Jonas Anshelm, Kajsa Ellegård, Jenny Palm, Harald Rohracher
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems
    See publication details at: liu
Linköping University,  2015.

Kajsa Ellegård, Elin Wihlborg
  Fånga vardagen : ett tvärvetenskapligt perspektiv
    See publication details at: liu
Studentlitteratur,  2001.

Anthologies

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Vardagsteknik : Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT-och energisystem
    See publication details at: liu
  Carlssons, 2008.

Kajsa Ellegård, Ewa Wäckelgård
  Energianvändning i bebyggelse - boendes och aktörers val av teknik
    See publication details at: liu
  Program Energisystem, 2007.

Chapters in Books

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou, Joakim Widén
  VISUAL-TimePAcTS / energy use : a software application for visualizing energy use from activities performed
    See publication details at: liu
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping : Linköping University, 2015, 127-145.

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Visualizing energy consumption activities as a tool för developing affective policy
    See publication details at: liu
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping : Linköping University, 2015, 75-95.

Kajsa Ellegård
  Nu är det 2050
    See publication details at: liu
  Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt : en antologi om vägval för offentliga fastighetsägare, Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, 2012, 39-48.

Kajsa Ellegård
  Time-Geography
    See publication details at: liu
  Encyclopedia of Geography, Sage Publishers, 2010, 2837-2840.

Kajsa Ellegård
  Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter - ett perspektiv på effektivisering av energianvändning från hushållsnivå
    See publication details at: liu
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem., Stockholm : Carlssons, 2008, 144-171.

Jenny Palm, Kajsa Ellegård
  Introduktion : vardagsteknik för hållbar utveckling
    See publication details at: liu
  Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem, Stockholm : CArlsson Bokförlag, 2008, -214.

Kajsa Ellegård
  Problemorienterad forskning om energisystem
    See publication details at: liu
  Att forska på tvären. Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem, Linköping : Program Energisystem, 2007, 49-56.

Kajsa Ellegård
  Vardagslivets valfrihet - om energianvändning, vardagsliv och bebyggelsemönster
    See publication details at: liu
  Krävs energi i samhällsplaneringen? En antologi, Linköping : Vadstena Forum, 2004, 151-167.

Conference Articles

Kajsa Ellegård, Joakim Widén, Katerina Vrotsou
  Appliances Facilitating Everyday Life - Electricity Use Derived from Daily Activities
    See publication details at: liu
  Proceeding from the World Renewable Energy Congress - Sweden, 8-13 May, 2011, 2011.

  Fulltext PDF

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou, Joakim Widén
  VISUAL-TimePAcTS/energy use a soft ware application for visualizing energy use from activities performed
    See publication details at: liu
  Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT”, 2010.

  Fulltext PDF

Kristina Karlsson, Kajsa Ellegård
  Visualizing patterns of energy use in households - the activity approach
    See publication details at: liu
  eceee 2009 Summer Study : Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably, 2009.

Kajsa Ellegård
  Energy consuming activity patterns in daily life as revealed by the program VISUAL-TimePAcTS
    See publication details at: liu
  10th World Renewable Energy Congress,2008, 2008.

Joakim Widén, Ewa Wäckelgård, Kajsa Ellegård
  Modeling household electricity load from time-use data
    See publication details at: liu
  Scientific Conference on Energy Saving and Green Energy,2008, 2008.

Anna Green, Kajsa Ellegård
  Consumer behavior in Swedish households : routines and habits in everyday life
    See publication details at: liu
  eceee2007summer study. Saving energy - just do it,2007, 2007.

Magdalena Lundh, Ewa Wäckelgård, Kajsa Ellegård
  Design of hot water user profiles for Swedish conditions
    See publication details at: liu
  ISES Solar World Congtess 2007,2007, 2007.

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård, Matthew Cooper
  Everyday Life Discoveries : Mining and Visualizing Activity Patterns in Social Science Diary Data
    See publication details at: liu
  IEEE International Conference on Information Visualisation,2007 : ISSN 1550-6037, 2007.

Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård, Matthew D. Cooper
  Exploring Time Diaries Using Semi-Automated Activity Pattern Extraction
    See publication details at: liu
  IATUR - XXIX Annual Conference,2007, 2007.

Kajsa Ellegård, Katerina Vrotsou
  Capturing patterns of everyday life : presentation of the visualization method VISUAL-TimePAcTS
    See publication details at: liu
  International Association for Time Use Research Annual Conference, 2006.

Kajsa Ellegård
  Power of projects in everyday life
    See publication details at: liu
  IATUR conference 2005: Time-use in daily life. The content and context of human behaviour,2005, 2005.

Kajsa Ellegård
  Context of everyday life - a new time-geographic approach to study of everyday life
    See publication details at: liu
  International Household Family Research Conference,1998, 1999.

Reports

Kajsa Ellegård, Josefin Thoresson, Patrik Rohdin
  Tid för brukarengagemang
    See publication details at: liu
  ; , 2014.

  Fulltext PDF

Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio