Energy System's Publications

Advanced Search

Journal Articles

Erica Löfström, Jenny Palm
  Visualizing household energy use in the interest of developing sustainable energy systems
    See publication details at: liu
  Housing Studies, 2008, 23( 6), 935-940.

  Fulltext PDF

Chapters in Books

Erica Löfström
  Kommersiella diskussionsfora - en demokratisk förebild? : om hur man kan dra lärdom av vad kommersiella aktörer redan gjort i utformandet av officiella webbplatser
    See publication details at: liu
  Vardagsteknik: energi och IT : forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem, Stockholm : Carlssons förlag, 2008, 126-140.

Erica Löfström, Jenny Palm
  On the Invisible Socio-Technical system - The Great Unknown
    See publication details at: liu
  Power and Energy Systems. : Proceeding of the Ninth IASTED Internationl conference, Anaheim : ACTA Press, 2007, 111-116.

Conference Articles

Jenny Palm, Erica Löfström
  Domestication of new technology in households
    See publication details at: liu
  EASST/4S conference ¿Acting with Science, Technology and Medicine,2008, 2008.

Erica Löfström, Jenny Palm
  Visualizing energy - filling the gap between attitudes and behaviour?
    See publication details at: liu
  ENHR European Network for Housing Research,2006, 2006.

Erica Löfström
  Solar Power : Like Having a Nuclear Power Plant in the Wardrobe? An Analyzis of How People Living with an Alternative Energy System Experience this New Technology
    See publication details at: liu
  2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficience in Buildings,2006, 2006.

Erica Löfström
  Solvärme - som att ha ett kärnkraftverk under trappan?
    See publication details at: liu
  Energi, IT och Design,2006, 2006.

Erica Löfström
  Solar heating - like having a Nuclear Power Plant under the stairs?
    See publication details at: liu
  ENHR European Network for Housing Research,2005, 2005.

Erica Löfström
  Commercial web sites - role models for improving democracy?
    See publication details at: liu
  4S EASST Conference,2004, 2004.

Ph.D. Theses

Erica Löfström
  Visualisera energi i hushåll Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning
    See publication details at: liu
  2008.

  Fulltext PDF

Reports

Erica Löfström, Magdalena Lundh, Andreas Jonsson
  Hushåll med solvärme - ett svenskt pilotprojekt i Anneberg
    See publication details at: liu
  Arbetsnotat / Program Energisystem ;; 30, 2005.

Erica Löfström
  Hushållet - ett sociotekniskt system med sociogeografisk genomsläpplighet ingår i rapporten Drivkrafter till förändring - essäer om energisystem i utveckling
    See publication details at: liu
  Arbetsnotat / Program Energisystem; , 2005.

Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio