Göm menyn

Ej aktiva tidskrifter

Tidskrifterna nedan är inte längre aktiva men tillgängliga för läsning och/eller nedladdning av fulltexter. Alla tidskrifter är open access-publicerad och fritt tillgängliga via Internet.

Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI)

The Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI) är pionjär hur vetenskapliga resultat kan kommuniceras. Traditionella vetenskapliga tidskrifter är organiserade för att passa pappers- och trycktekniken; ETAI är strukturerad för bästa möjliga användning av Internettekniken, särskilt genom att använda ett nytt och annat peer-review-system. ETAI är en open access-tidskrift och fritt tillgänglig.

ETAI var mycket aktiv mellan åren 1997 till 2000 och det sista numret publicerades år 2001.

Electronic News Journal on Reasoning about Actions and Change

Electronic News Journal innehåller en arkivversion av de interaktioner som har ägt rum i ETAI-området inom "RAC" (Reasoning about Actions and Change) under publiceringsperioden. Dessa interaktioner inkluderar granskningsdiskussioner, diskussioner på nätet och allmänna nyheter.

Från dag till dag kommuniceras interaktionerna via e-post till medlemmarna och använder webbsidan för ETAI-RAC. News Journal är en extra kanal som tjänar följande ändamål:

  • Speciellt för tillfälliga läsare/besökare, som inte vill följa utvecklingen inom området genom de dagliga nyhetsbreven, ger det ett bekvämt sätt att läsa vad som hänt under månaden (eller annan publiceringsperiod).
  • Det ger en formell, publicerad och citeringsmöjlig status till bidraget under publiceringsperioden. News Journal publiceras, i teknisk mening, både i tryck och elektroniskt och det garanteras att bevaras och finnas tillgängligt online.

Det sista numret publicerades år 2001.

Student Journal of Health Sciences

Student Journal of Health Sciences är en studentbaserad vetenskaplig tidskrift vid Medicinska Fakulteten, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet. I denna tidskrift publiceras abstrakt och artiklar baserade på uppsatser och examensarbeten (C-uppsatser, magisteruppsatser etc) inom det hälsovetenskapliga området., från samtliga utbildningslinjer vid Hälsouniversitetet. Det gäller utbildningslinjer för, sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker samt social omsorg.

Grundtanken med tidskriften är inte bara att studenternas uppsatsarbeten skall ges en publikationsmöjlighet. Studenterna skall även ha en viktig roll i tidskriftens arbete. Avsikten är att studentrepresentanter från de olika utbildningslinjerna och studentkåren ska beredas möjlighet att medverka i det redaktionella arbetet..

I varje utgåva av tidskriften finnas en Editorial, som lämpligen skrivs av student från varierande utbildningslinje vid Hälsouniversitetet. Det kan även förekomma Editorial som skrivs av lärare på Hälsouniversitetet. Det finns även möjlighet att skriva Letter to the Editor. Även recensioner av ny kurslitteratur eller andra nyutgivna böcker inom det hälsovetenskapliga området kan förekomma. Publiceringen i tidskriften sker genomgående på engelska.

Det sista numret publicerades 2001.Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 8/6/2018