Editors:Bengt Lennarsson (red.)
Conference:Lärarstämma (Swedish) Norrköping; April 7; 2011: Lärande och Pedagogiskt ledarskap
Publication type: Conference proceedings
Issue:061
Language:Swedish

Contents


061:001
Jan Bouvin
Inledning
[Video Presentation]

061:002
Christina Lindh
Varför kvalitetsgranskning om rektors pedagogiska ledarskap?
[Video Presentation]

061:003
Fredrik Höper
Utvecklingsarbete i Varberg för att stärka det pedagogiska ledarskapet
[Video Presentation]

061:004
Bitte Sundin
Utvecklingsarbete i Norrköping för att stärka det pedagogiska ledarskapet
[Video Presentation]

061:005
Anna-Lena Bengsson, Lotta Norell
Hur kan vi genom vår organisation möjliggöra pedagogiskt ledarskap?
[Video Presentation]

061:006
Bo Larßon
Kreativt ledarskap 3.0?
[Video Presentation]

061:007
Bengt Lennarsson
Om Tänkarnätverket
[Video Presentation]

Year:2011
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
Available:2011-04-28
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bengt Lennarsson (red.) (2011). Lärarstämma (Swedish) Norrköping; April 7; 2011: Lärande och Pedagogiskt ledarskap http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=061 (11/30/2015)