Editors:Bengt Lennartsson
Conference:Visualisering som förändringskraft! Den 15 september 2009: Tema: Planering
Publication type: Conference proceedings
Issue:046
Language:Swedish

Contents


Inledningsföredrag

046:001
Lars Taxén
Visualisering som verktyg för gemensamt agerande
[Video Presentation]

Virtuella 3D-miljöer i planeringsprocesser

046:002
Michael Pääbo
Exempel på byggvisualiseringar kopplade till beslutsprocesser
[Video Presentation]

046:003
Lina Johansson
Kommande utställning
[Video Presentation]

046:004
Ludvig Emgård
Visualisering baserad på 3-D-modeller av t.ex. existerande stadsmiljöer
[Article not Available]

Parallella presentationer

046:005
Patrik Lundblad
Visualisering av spatial data med dynamiska variabler
[Video Presentation]

046:006
Per Sandström
Sambandet mellan upplevelsekänsla och samhällsbyggnadsprocesser
[Video Presentation]

046:007
Mattias Roupé
3-D-visualisering av en stad; exemplet Göteborg
[Video Presentation]

Avslutningsföredrag

046:008
Jonas Löwgren
Att hitta sådant som vi redan borde ha vetat: Interaktiv visualisering av implicit information
[Video Presentation]

046:009

Avslutning
[Video Presentation]

Year:2009
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
Available:2009-12-01
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bengt Lennartsson (2009). Visualisering som förändringskraft! Den 15 september 2009: Tema: Planering http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=046 (2/6/2016)