Editors:Bengt Lennartsson (ed.)
Conference:Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema: Lärande
Publication type: Conference proceedings
Issue:044
Language:Swedish
Introduction:Det första i serien; den 5 februari 2009; med temat Lärande.

  • Hur kan man använda visualisering för att underlätta förståelse; kommunikation och lärande?
  • Vad betyder visionerna som drivkrafter för individen och organisationen/samhället?
  • Vad kan vi vänta oss för framtida användning inom lärande?

Inledningsföredraget hålls av Peter Gärdenfors; professor i kognitionsvetenskap; Lunds universitet; och avslutningstalare är Claes-Göran Österlund; tidigare vd i Göta Kanal AB.

Övriga talare: Gunnar Höst; doktorand LiU Norrköping; Erica Löfström; fil.dr LiU; Bitte Sundin; områdeschef; Barn- och utbildningsförvaltningen; Norrköpings kommun; och Anders Wellving; universitetslektor; LiU Norrköping.

I avslutande paneldiskussionen deltar dessutom Anders Ynnerman; professor i visualisering; LiU Norrköping; och Jan Owe-Larsson; ordf. Regionförbundet Östsam. Moderator: Mikael Nilsson; KK-stiftelsen.

Contents


044:001
Peter Gärdenfors
Visualisering
[Video Presentation and Slides]

044:002
Bitte Sundin
Att bygga en gemensam vision
[Video Presentation and Slides]

044:003
Erica Löfström
Visualisering som redskap för lärande
[Video Presentation and Slides]

044:004
Gunnar Höst
Att se och ta på det som inte syns eller känns
[Video Presentation and Slides]

044:005
Anders Wellving
GIS - visualisering av geografisk information
[Video Presentation and Slides]

044:006
Claes-Göran Österlund
Visionen att göra det omöjliga möjligt med nyskapande teknik
[Video Presentation and Slides]

Avslutande paneldiskussion
Moderator Mikael Nilsson; KK-stiftelsen

044:007
Peter Gärdenfors, Jan-Owe Larsson, Anders Ynnerman, Claes-Göran Österlund
Vad kan visualisering komma att betyda för utvecklingen av Lärande; tänkande och kommunikation?
[Video Presentation]

Year:2009
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
Available:2009-10-19
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bengt Lennartsson (ed.) (2009). Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema: Lärande http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=044 (2/14/2016)