Editors:Thomas Ginner, Jonas Hallström
Conference:Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Publication type: Conference proceedings
Issue:017
Language:Swedish
Introduction:Under senare år har allt fler länder lanserat teknik som ämne i ungdomsskolan - t.ex. Design and Technology i Storbritannien; Technology Education i USA; Technology i Nya Zeeland och i Norge planeras för Teknologi og design. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom det breda fält som kallas Technology Education Research (på svenska teknikdidaktik) är än så länge ganska begränsat; i alla fall i Skandinavien. Internationellt sett är det dock ett betydligt mer dynamiskt forskningsområde; med ett antal organisationer; regelbundna konferenser och två internationella forskningstidskrifter. I Sverige och övriga Skandinavien håller forskningsområdet på att utvecklas; och den 20-21 mars 2006 arrangerade CETIS (Centrum för tekniken i skolan) för första gången en forskningskonferens inom den sedan tidigare etablerade och välbesökta lärarkonferensen Tekniken i skolan i Norrköping.

   Forskare inom fältet teknikdidaktik i vid mening inbjöds att skriva och presentera en uppsats (paper); som kunde relatera till konferensens övergripande tema ­ ”Hur tydliggöra och förverkliga kursplanemål; betygskriterier och andra styrdokument i teknikundervisningen?” – men också till någon annan aspekt av teknikundervisningen i för-; grund- eller gymnasieskola.

Contents


017:001
Thomas Ginner, Jonas Hallström
Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
[Abstract and Fulltext]

017:002
Eva Blomdahl
En möjlig inriktning på grundskolans teknikundervisning
[Abstract and Fulltext]

017:003
Inga-Britt Skogh
Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga
[Abstract and Fulltext]

017:004
Claes Klasander
Innehållsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning
[Abstract and Fulltext]

Year:2006
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
Available:2006-09-04
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Thomas Ginner, Jonas Hallström (2006). Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=017 (2/11/2016)