Files:DescriptionFile size Format
Fulltext15.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)
  
Editors:Bodil Axelsson, Johan Fornäs
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Conference proceedings
Issue:015
Language:Swedish
Introduction:

ACSIS konferenspapers

Introduktion

ACSIS - Advanced Cultural Studies Institute of Sweden – syftar till att utveckla och stärka tvärvetenskapliga kulturstudier och forskning, i samspel mellan ämnen och orter men också mellan svensk kulturforskning och det transnationella fältet för cultural studies.
   Den 13–15 juni, 2005, arrangerades en nationellt samlande konferens för kulturstudier av ACSIS med särskilda konferensanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Resultatet blev ett femtiotal sessioner med föreläsningar, debatter och papers. Forskare och doktorander från alla möjliga ämnesområden över hela landet möttes i öppna och tematiskt breda sessioner som avspeglade den tvärvetenskapliga kulturforskningens aktuella huvudprofiler och riktningar. Hela konferensprogrammet kan laddas ned från ACSIS hemsida. Konferensen gav en enastående inblick i vad som just nu rör sig inom svensk kulturforskning med närmare 300 papers och föreläsningar. Av dessa bidrag har 91 publicerats elektroniskt (nedan).

Contents


Plenarföreläsningar

015:001
Johan Fornäs
Kulturstudiernas brott och broar
[Abstract and Fulltext]

015:002
Orvar Löfgren
Kulturellt slitage
[Abstract and Fulltext]

Papers

015:003
Fanny Ambjörnsson
Den rosa overallen
[Abstract and Fulltext]

015:004
Barbro Andersson
Konsten att göra sig märkvärdig
[Abstract and Fulltext]

015:005
Cecilia Andersson
Gatukonst - på plats i staden
[Abstract and Fulltext]

015:006
Hans Andersson
”Det kommer inga duvungar blå ur korpägg vita…”
[Abstract and Fulltext]

015:007
Jan Apel
Social reproduktion av hantverk i traditionella samhällen
[Abstract and Fulltext]

015:008
Thordis Arrhenius
John Ruskins Daguerreotypes of Venice
[Abstract and Fulltext]

015:009
Mikael Askander
Diktaren i medieåldern
[Abstract and Fulltext]

015:010
Bodil Axelsson
Med ögat i kameran
[Abstract and Fulltext]

015:011
Kerstin Bergman
Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
[Abstract and Fulltext]

015:012
Lotta Bergman
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
[Abstract and Fulltext]

015:013
Anna Biström
Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
[Abstract and Fulltext]

015:014
Katarina Bonnevier
Out of the Salon
[Abstract and Fulltext]

015:015
Sture Brändström
Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952–1957
[Abstract and Fulltext]

015:016
Anna Rédei Cabak
Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?
[Abstract and Fulltext]

015:017
Cecilia Cassinger, Henrik Loodin
Store in Negotiation: Observing the Compromise
[Abstract and Fulltext]

015:018
Linn Egeberg Holmgren
”Jag känner mig lite manlig när jag bryter mot de manliga normerna”
[Abstract and Fulltext]

015:019
Katarina Elam
Vardagsestetik, sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
[Abstract and Fulltext]

015:020
Kristina Fjelkestam
Den estetiska vändningen
[Abstract and Fulltext]

015:021
Tilda Maria Forselius
”Ett brev betyder så mycket”
[Abstract and Fulltext]

015:022
Joakim Forsemalm
The power of connections
[Abstract and Fulltext]

015:023
Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson
Hamlet eller Hamilton?
[Abstract and Fulltext]

015:024
David Gedin
En god författare är en död författare
[Abstract and Fulltext]

015:025
Lars Bagborg
Vägen tillbaka
[Abstract and Fulltext]

015:026
Charlotte Hagström
Sonjas samling
[Abstract and Fulltext]

015:027
Niklas Hansson
The Social forum-process; tendencies and features
[Abstract and Fulltext]

015:028
Tobias Harding
IT-revolutionen och den svenska kulturens politik
[Abstract and Fulltext]

015:029
Ingrid Holmquist
Mellan män
[Abstract and Fulltext]

015:030
Rikard Hoogland
Teaterkritikern som värdemätare
[Abstract and Fulltext]

015:031
Rolf Hughes
Orderly disorder: post-human creativity
[Abstract and Fulltext]

015:032
Martin Hultman
Att (be)skriva verkligheten
[Abstract and Fulltext]

015:033
Tobias Hübinette
Att vara ett fritt flytande subjekt
[Abstract and Fulltext]

015:034
AnnaLena Hållner
Den litterära textens minne
[Abstract and Fulltext]

015:035
Elisabeth Högdahl
Kreativ etnografi
[Abstract and Fulltext]

015:036
Anders Hansesn Høg
Konflikt og geografi
[Abstract and Fulltext]

015:037
Malin Ideland
HYBRID-TV
[Abstract and Fulltext]

015:038
Markus Idvall
Intervjun som kulturlaborativ praktik
[Abstract and Fulltext]

015:039
Torsten Janson
Diasporans nya kläder
[Abstract and Fulltext]

015:040
André Jansson
For a Geography of Communication
[Abstract and Fulltext]

015:041
Anna Jonsson, Johanna Alkan Olsson
Participatory Modelling
[Abstract and Fulltext]

015:042
Inger M. Jonsson
Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider
[Abstract and Fulltext]

015:043
Sidsel Karlsen
Globale artister i lokale festivaler
[Abstract and Fulltext]

015:044
Eva Karlsson
Delaktighet
[Abstract and Fulltext]

015:045
Lars-Göran Karlsson, Anna Lund
The rebirth of the museum. Spänningar, ambivalenser och dilemman
[Abstract and Fulltext]

015:046
Eva Kingsepp
Postmodern apokalyps?
[Abstract and Fulltext]

015:047
Clarissa Kugelberg
Förhandlingar om tillhörighet
[Abstract and Fulltext]

015:048
Rebecka Lennartsson
Lust, last och lagbrott
[Abstract and Fulltext]

015:049
Ulf Lindberg
Svensk rockkritik 1960–2000
[Abstract and Fulltext]

015:050
Fredrik Lindstrand
Gestaltning, konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
[Abstract and Fulltext]

015:051
Anna Ljung-Hagborg
Att haka fast vid något
[Abstract and Fulltext]

015:052
Anna Lundberg
Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
[Abstract and Fulltext]

015:053
Lena Martinsson
Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
[Abstract and Fulltext]

015:054
Tyrone Martinsson
I Andréexpeditionens spår
[Abstract and Fulltext]

015:055
Sonja Miladinovic
På vift i den europeiska Orienten
[Abstract and Fulltext]

015:056
Marcus Moberg
”Gudablodets Kraft”
[Abstract and Fulltext]

015:057
Magnus Mörck
En, två eller tre knappar
[Abstract and Fulltext]

015:058
Eddy Nehls
Alkoholens roller: i samhället, kulturen och i konstruktionen av identitet
[Abstract and Fulltext]

015:059
Bo Nilsson
Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor
[Abstract and Fulltext]

015:060
Marie Nordberg
”Det viktiga är en maskulin touche!”
[Abstract and Fulltext]

015:061
Morten Nørholm
Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning
[Abstract and Fulltext]

015:062
Bengt Olsson
Ledarskap och relation
[Abstract and Fulltext]

015:063
Anneli Palmsköld
Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin
[Abstract and Fulltext]

015:064
Magnus Persson
Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning
[Abstract and Fulltext]

015:065
Gunilla Petersson
”Då gick jag in i väggen ”
[Abstract and Fulltext]

015:066
Magdalena Petersson
Kläder som andas, kroppar som formges
[Abstract and Fulltext]

015:067
Thomas Petersson
Den postkoloniala vågen
[Abstract and Fulltext]

015:068
Marianne Pipping Ekström
Vi ska äta, vem ska laga?
[Abstract and Fulltext]

015:069
Oscar Pripp, Magnus Öhlander
Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser
[Abstract and Fulltext]

015:070
Magnus Rodell
Det brutna svärdet
[Abstract and Fulltext]

015:071
Marta Ronne
En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius
[Abstract and Fulltext]

015:072
Minna Räsänen, Sinna Lindquist
”Och du ska göra lite etno”
[Abstract and Fulltext]

015:073
Anna Samuelsson
På vandring i naturens teater
[Abstract and Fulltext]

015:074
Monica Sand
Konsten att gunga
[Abstract and Fulltext]

015:075
Christine Sarrimo
Professorn och kärleken
[Abstract and Fulltext]

015:076
Jessica Sjöholm
Skulptur, klotter och ”motmonument”
[Abstract and Fulltext]

015:077
Karin Stigbrand, Helena Danielsson
Estetiska läroprocesser på lärarutbildningen
[Abstract and Fulltext]

015:078
Malin Sveningsson
Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet
[Abstract and Fulltext]

015:079
Johan Söderman
Kommersialism eller konst
[Abstract and Fulltext]

015:080
Richard Tellström
Känslan som restaurangupplevelse
[Abstract and Fulltext]

015:081
Rudy Vigil
Göteborgsdemonstrationer som visuell performance
[Abstract and Fulltext]

015:082
Karin Wagner
En analys av GenoChoice av Virgil Wong
[Abstract and Fulltext]

015:083
Staffan Wennerholm
Ljus över mörka vatten?
[Abstract and Fulltext]

015:084
Ann Werner
Dekonstruktiv konst, genus och dåtid
[Abstract and Fulltext]

015:085
Margit Wettstein
Memento vivere
[Abstract and Fulltext]

015:086
Iréne Winell-Garvén
Fältbegreppet vid långa och korta tidsperioder
[Abstract and Fulltext]

015:087
Christina G. Wistman
Fältvägen till positionen prins Eugen
[Abstract and Fulltext]

015:088
Lennart Zintchenko
Fotografering som metod och kulturvetenskapligt aktörsskap
[Abstract and Fulltext]

015:089
Eva Änggård
Förskolebarns meningsskapande i bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
[Abstract and Fulltext]

015:090
Tomas Axelson
Film och existentiella frågor.
[Abstract and Fulltext]

015:091
Håkan Berglund-Laken
Mellan kropp och bostad
[Abstract and Fulltext]

Year:2005
No. of pages:1167
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/ecp05015b.pdf
Available:2006-01-11
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bodil Axelsson, Johan Fornäs (2005). Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=015 (9/19/2014)