Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.59 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Viggo Kann: Skolan för datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Publication title:En programsammanhållande kurs med många funktioner
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:027
Abstract:På civilingenjörsprogrammet i Datateknik på KTH startades 2010 kursen Programsammanhållande kurs i datateknik; som går över hela de tre första åren av programmet. Kursen fyller minst tio olika funktioner; vilka beskrivs i artikeln.

Den är inspirerad av en liknande kurs som getts för Medieteknikprogrammet vid KTH [3]. Kursformatet är att teknologerna träffas i årskursöverskridande grupper om ungefär tio elever och en lärarmentor vid tre eller fyra så kallade reflektionsseminarier per år. Tretton av programmets datalogilärare är mentorer och varje mentor har tre grupper var. Inför varje träff ska varje teknolog skriva en sidas reflektion över sina studier och över det speciella temat för träffen. Var och en ska också läsa övriga deltagares skriftliga reflektioner inför reflektionsseminariet.

De tio temana för reflektionsseminarierna är för närvarande:

  1. Studiemotivation och studieteknik
  2. Kursmål; programmål; betygskriterier och examination
  3. Plagiering och eget ansvar
  4. Hur ser jag min framtida roll som D-civilingenjör och hur når jag dit?
  5. Kvalitet i utbildningen – vad är det?
  6. Plugga och jobba utomlands
  7. Generiska kompetenser och bildning
  8. Studentinflytande
  9. Entreprenörskap och innovationsutveckling
  10. Egenutveckling under en yrkeskarriär – livslångt lärande
Första temat ges bara för årskurs 1 och inleder alltid kursen. Övriga teman ges tre om året och kommer därför i olika ordning för olika årskullar.

Utöver detta ryms i kursen två andra moment: etik; som ges av filosofienheten; och datorhistoria; som ges av teknikhistoriaenheten. Dessa moment innehåller både föreläsningar; seminarier och rapportskrivande.

Förutom genomgången av kursens tio funktioner i utbildningen beskriver artikeln resultatet av utvärderingar av första årets kursomgång och diskuterar svårigheter som måste bemästras då en sådan här kurs ska genomföras. Avslutningsvis ges argument för konceptets generaliserbarhet.

Language:English
Year:2012
No. of pages:4
Pages:137-140
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/027/ecp12075027.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Viggo Kann (2012). En programsammanhållande kurs med många funktioner, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=027 (accessed 2/8/2016)