Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.62 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Christer Thörn:
Publication title:Öppna Lärresurser för Ingenjörsutbildningar
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:026
Abstract:Detta bidrag beskriver våra erfarenheter från utvecklingen och genomförandet av en programmeringskurs för högskoleingenjörsstudenter på andra året i datateknik. Kursen utvecklades och genomfördes med hjälp av Internet-baserade öppna lärresurser (open educational resources/OER); specifikt för att stödja självstudier. Artikelns syfte är att visa exempel på den potential och de problem som OER innebär; samt erfarenheterna från att praktiskt använda dem. Vi delger motiven för att använda OER; hur kursen utformades för att använda OER; vilket verktygsstöd som användes och hur utfallet av kursen blev. Utöver lärarens erfarenheter av kursen har även studenterna svarat på en enkel enkät om undervisningssättet och artikeln redovisar de styrkor och svagheter som upplevts med användningen av OER för självstudier. Vi fann att det största problemet vid användning av öppet tillgängliga lärresurser är det begränsade utbudet samt dess varierande kvalitet. Vi fann även att den huvudsakliga vinsten för utbildaren ligger i möjligheten att hitta unikt material samt att studenterna uppskattar den flexibilitet och relevansen som materialet ger.
Language:English
Year:2012
No. of pages:4
Pages:133-136
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/026/ecp12075026.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Christer Thörn (2012). Öppna Lärresurser för Ingenjörsutbildningar, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=026 (accessed 2/7/2016)