Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext2.78 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Åsa Cajander: Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Uppsala
Mats Daniels: Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Uppsala
Helena Bernáld: Helena Bernáld Communications, 10 Paul Street, Corsham, Wiltshire, UK
Björn Victor: Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Uppsala
Publication title:Professionella Kompetenser i Projektkurser
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:024
Abstract:Professionella kompetenser är centrala för studenters utveckling, och betonas inom Bolognaprocessen samt i övergripande måldokument på många universitet. Trots detta lyser professionella kompetenser ofta med sin frånvaro inom kursplaner och kursmål. Detta beror troligen på okunskap kring hur de ska integreras i kurserna och i programmen på universitetet. I denna artikel presenteras arbete med professionella kompetenser inom en terminslång kurs, och en mindre studie av progression av professionella kompetenser i ett utbildningsprogram. Inom kursen ombads studenterna reflektera över sin förståelse av kompetenser och att välja tre att utvecklas inom under loppet av terminen. I en efterföljande reflektion fick studenterna själva bedöma sina förbättringar av deras valda kompetenser. Kartläggningen av progression inom projektkurser i ett utbildningsprogram visar att en viss progression kan påvisas, men att den inte är systematisk och kan förbättras. Slutligen diskuteras implikationer för arbete med professionella kompetenser inom kurser, samt områden för förbättring vad det gäller progression inom ett utbildningsprogram.
Language:English
Keywords:Engineering education, Project courses, Professional competencies, Progression
Year:2012
No. of pages:6
Pages:123-128
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/024/ecp12075024.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Åsa Cajander, Mats Daniels, Helena Bernáld, Björn Victor (2012). Professionella Kompetenser i Projektkurser, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=024 (accessed 9/23/2014)