Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext2.78 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Åsa Cajander: Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Uppsala
Mats Daniels: Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Uppsala
Helena Bernáld: Helena Bernáld Communications, 10 Paul Street, Corsham, Wiltshire, UK
Björn Victor: Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Uppsala
Publication title:Professionella Kompetenser i Projektkurser
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:024
Abstract:Professionella kompetenser är centrala för studenters utveckling; och betonas inom Bolognaprocessen samt i övergripande måldokument på många universitet. Trots detta lyser professionella kompetenser ofta med sin frånvaro inom kursplaner och kursmål. Detta beror troligen på okunskap kring hur de ska integreras i kurserna och i programmen på universitetet. I denna artikel presenteras arbete med professionella kompetenser inom en terminslång kurs; och en mindre studie av progression av professionella kompetenser i ett utbildningsprogram. Inom kursen ombads studenterna reflektera över sin förståelse av kompetenser och att välja tre att utvecklas inom under loppet av terminen. I en efterföljande reflektion fick studenterna själva bedöma sina förbättringar av deras valda kompetenser. Kartläggningen av progression inom projektkurser i ett utbildningsprogram visar att en viss progression kan påvisas; men att den inte är systematisk och kan förbättras. Slutligen diskuteras implikationer för arbete med professionella kompetenser inom kurser; samt områden för förbättring vad det gäller progression inom ett utbildningsprogram.
Language:English
Keywords:Engineering education; Project courses; Professional competencies; Progression
Year:2012
No. of pages:6
Pages:123-128
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/024/ecp12075024.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Åsa Cajander, Mats Daniels, Helena Bernáld, Björn Victor (2012). Professionella Kompetenser i Projektkurser, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=024 (accessed 2/13/2016)