Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.71 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Urban Westergren: Skolan för information- och kommunikationsteknologi, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Anna-Karin Högfeldt: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Publication title:Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:021
Abstract:En beprövad metod för kvalitetssäkring av examensarbeten inom ett Fotonikmasterprogram vid KTH, som ingår i ett Erasmus Mundus-program presenteras, och diskussioner förs kring hur denna arbetsform kan tillämpas även vid examensarbeten som inte ingår i internationella samarbetsprogram – för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av examensarbetet, med avseende på innehåll och examination. Betygssättning, betygsfördelning och likvärdighet vid bedömning kommer särskilt att lyftas med ett bredare angreppsområde över KTHs samtliga utbildningsprogram, där vi bland annat kommer titta på statistiken kring betygsfördelningen enligt skalan A-F samt lärarnas erfarenheter kring att använda denna skala, och tillhörande bedömningsmanualer vid examination.
Language:English
Keywords:Kvalitetsarbete, examensarbete, bedömning, examination, betyg, internationalisering, lärande
Year:2012
No. of pages:4
Pages:105-198
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/021/ecp12075021.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt (2012). Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=021 (accessed 9/22/2014)