Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.71 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Urban Westergren: Skolan för information- och kommunikationsteknologi, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Anna-Karin Högfeldt: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Publication title:Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:021
Abstract:En beprövad metod för kvalitetssäkring av examensarbeten inom ett Fotonikmasterprogram vid KTH; som ingår i ett Erasmus Mundus-program presenteras; och diskussioner förs kring hur denna arbetsform kan tillämpas även vid examensarbeten som inte ingår i internationella samarbetsprogram – för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av examensarbetet; med avseende på innehåll och examination. Betygssättning; betygsfördelning och likvärdighet vid bedömning kommer särskilt att lyftas med ett bredare angreppsområde över KTHs samtliga utbildningsprogram; där vi bland annat kommer titta på statistiken kring betygsfördelningen enligt skalan A-F samt lärarnas erfarenheter kring att använda denna skala; och tillhörande bedömningsmanualer vid examination.
Language:English
Keywords:Kvalitetsarbete; examensarbete; bedömning; examination; betyg; internationalisering; lärande
Year:2012
No. of pages:4
Pages:105-198
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/021/ecp12075021.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt (2012). Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=021 (accessed 2/8/2016)