Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.77 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Agneta Bränberg: Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, Umeå
Ulf Holmgren: Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, Umeå
Publication title:Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:020
Abstract:Kursen Analog elektronik 15hp är den första renodlade ämneskurs som studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik möter och den ges under senare delen av höstterminen i första årskursen. Kursen är central på programmet dels ämnesmässigt men framförallt genom önskemålet att etablera ingenjörsmässiga arbetsformer och ett ingenjörsmässigt förhållningssätt i kommande kurser på programmet.

Tre aspekter bildar bas för kursens målbeskrivning

  • Kunskapsbasen definierad av klassisk analogiteknik och elementära elektroniska system
  • Färdighetsmålen med fokus på konstruktion; experiment; simulering och analys
  • Formerande av en attityd till lärande där kreativitet; lagarbete och kritiskt förhållningssätt står i centrum

I presentationen diskuteras hur arbetsmetodik; kursinnehåll och examination kan utformas i syfte att stödja samtliga tre måldimensioner och hur motivation; personligt ansvarstagande och professionellt förhållningssätt kan utvecklas genom en medveten utformning av läraktiviteter.

Language:English
Keywords:Attityd; ingenjörsmässiga arbetsformer; elektronik; PBL
Year:2012
No. of pages:5
Pages:99-108
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/020/ecp12075020.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Agneta Bränberg, Ulf Holmgren (2012). Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=020 (accessed 2/14/2016)