Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.00 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Lars Öhrström: Institutionen för Kemi- och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Björn &Åring;kerman: Institutionen för Kemi- och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Publication title:Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik - ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:018
Abstract:Som en del i den satsning på grundutbildningen som Chalmers Stiftelses gjorde för drygt 10 år sedan (“Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching”; C-SELT) bedrevs under 2001 ett intensivt utvecklingsarbete på institutionen för Kemi och bioteknik för att under ht-2002 starta kursen Kemi med biokemi. Kursens övergripande mål är att integrera de centrala kemiämnena redan från början av utbildningen och innebar ett helt nytt sätt för oss att undervisa grundläggande kemi: Likheter snarare än skillnader mellan ämnesområdena sattes i fokus; och arbete i stora lärarlag och samarbete med de parallella matematik-kurserna var två av huvudmålen. Nu 10 år senare har vi; om inte facit; så i all fall mycket erfarenhet att dela med oss av. Speciellt kan vi konstatera att kursen uppskattas av studenterna och arbetssättet av lärarna; men att det från ett kunskapsperspektiv och ett programperspektiv finns både för och nackdelar.
Language:English
Year:2012
No. of pages:5
Pages:85-89
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/018/ecp12075018.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Lars Öhrström, Björn &Åring;kerman (2012). Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik - ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=018 (accessed 2/11/2016)