Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.62 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kerstin Frenckner: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH
Björn Hedin: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH
Viggo Kann: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH
Stefan Nilsson: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH
Publication title:Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:014
Abstract:Under 2011 genomförs en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet går under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och är den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året [2]. Projektet går genom tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Den första delen skedde under våren 2011; del två i augusti; medan större delen av uppföljning och utveckling var tänkt att ligga efter bedömarnas slutrapport i oktober. Det stadiet påbörjades dock redan i augusti. Syftet med EAE är i första hand att bidra till kvalitetsutveckling; men EAE fungerar också som en förberedelse inför den utvärdering som Högskoleverket planerar att genomföra under 2012.

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH ansvarar för civilingenjörs-; master- och kandidatprogram inom datalogi och datateknik; medieteknik; beräkningsteknik och människa-datorinteraktion. Skolan ansvarar också för ett stort utbud av kurser inom skolans ämnen; datalogi; medieteknik; människa-datorinteraktion; numerisk analys och tal- och musikkommunikation; liksom omfattande forskning i dessa ämnen. Skolan ger kurser inte bara för studenter på skolans egna program utan även för studenter på andra skolors program. Studenterna på CSC-skolans program läser inte bara CSCskolans kurser utan även kurser som ges av andra skolor; till exempel matematikkurser från Skolan för teknikvetenskap.

CSC har länge haft ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundutbildningen; som bland annat ledde till att skolan tilldelades Högskoleverkets utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009. I denna artikel beskriver vi skolans kvalitetsarbete och arbete med EAE; i alla faser av utvärderingsprojektet.

Language:English
Year:2012
No. of pages:4
Pages:67-70
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/014/ecp12075014.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kerstin Frenckner, Björn Hedin, Viggo Kann, Stefan Nilsson (2012). Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=014 (accessed 2/12/2016)