Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.62 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Per Berglund: Fakultetens Prodekanus, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Anna-Karin Högfeldt: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Sara Karlsson: Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Ida Klasén: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Teresia Sandberg: Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Publication title:Utvärdering för utveckling – KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:013
Abstract:Under 2011 genomfördes en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet gick under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och utgjorde den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året. I vår presentation beskriver vi projektets syfte och tre huvudstadier: självvärdering, extern bedömning och uppföljning. Vidare gör vi en kritisk analys av projektets styrkor och svagheter, där vi tar upp metoden, det stöd som erbjudits, samt olika självvärderingsgruppers angreppssätt. Analysen baseras på självvärderingsrapporterna och tillhörande data samt på uppföljning av den externa bedömargruppens platsbesök i augusti och bedömargruppens återrapportering. I presentationen gör vi även jämförelser med liknande utvärderingsinsatser, såsom Nordic 5 Tech Peer Review Project och Aalto-universitetets Teaching Evaluation Exercise (TEE). Dessutom förs en diskussion kring hur utvärderingens resultat ska följas upp internt, hur detta relaterar till kommande externa granskningar av Högskoleverket och liknande, samt hur systematisk och regelbunden intern utbildningsutvärdering ska ske på KTH i framtiden.
Language:English
Keywords:Kvalitetsarbete, utvärdering, självvärdering, pedagogisk utveckling
Year:2012
No. of pages:4
Pages:63-66
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/013/ecp12075013.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg (2012). Utvärdering för utveckling – KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=013 (accessed 9/18/2014)