Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.62 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Per Berglund: Fakultetens Prodekanus, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Anna-Karin Högfeldt: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Sara Karlsson: Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Ida Klasén: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Teresia Sandberg: Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Publication title:Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:013
Abstract:Under 2011 genomfördes en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet gick under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och utgjorde den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året. I vår presentation beskriver vi projektets syfte och tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Vidare gör vi en kritisk analys av projektets styrkor och svagheter; där vi tar upp metoden; det stöd som erbjudits; samt olika självvärderingsgruppers angreppssätt. Analysen baseras på självvärderingsrapporterna och tillhörande data samt på uppföljning av den externa bedömargruppens platsbesök i augusti och bedömargruppens återrapportering. I presentationen gör vi även jämförelser med liknande utvärderingsinsatser; såsom Nordic 5 Tech Peer Review Project och Aalto-universitetets Teaching Evaluation Exercise (TEE). Dessutom förs en diskussion kring hur utvärderingens resultat ska följas upp internt; hur detta relaterar till kommande externa granskningar av Högskoleverket och liknande; samt hur systematisk och regelbunden intern utbildningsutvärdering ska ske på KTH i framtiden.
Language:English
Keywords:Kvalitetsarbete; utvärdering; självvärdering; pedagogisk utveckling
Year:2012
No. of pages:4
Pages:63-66
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/013/ecp12075013.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg (2012). Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=013 (accessed 2/8/2016)