Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.13 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anders Rosén: Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kristina Edström: Högskolepedagogik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Dan Borglund: Flygdynamik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Jakob Kuttenkeuler: Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Stefan Hallström: Lättkonstruktioner, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Karl Garme: Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Publication title:3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:010
Abstract:KTH har infört en ny utbildningsstruktur; som innebär att de två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av masterprogram samt att studenterna ska vara behöriga att ta ut en kandidatexamen efter tre års studier. Man kan därmed säga att både kandidat och master ligger inbäddade i den femåriga civilingenjörsutbildningen. Kombinationen av utbildningsprogram; examina och utbildningsmål väcker några principiellt intressanta frågeställningar med långtgående konsekvenser för ingenjörsutbildningen. Vi har analyserat dessa frågeställningar och identifierat att vi står inför ett strategiskt vägval där det nu gäller att långsiktigt slå vakt om ingenjörsutbildningens värde som professionsutbildning. En väl genomförd implementering av den nya utbildningsstrukturen kan förena vetenskaplighet med ingenjörsmässighet och därmed väsentligt stärka ingenjörsutbildningen.
Language:English
Keywords:Bolognareformen; examensmål; programmål; yrkesutbildning
Year:2012
No. of pages:6
Pages:47-52
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/010/ecp12075010.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anders Rosén, Kristina Edström, Dan Borglund, Jakob Kuttenkeuler, Stefan Hallström, Karl Garme (2012). 3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=010 (accessed 2/6/2016)