Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.53 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Mihail Serkitjis: Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Fia Christina Börjeson: Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Publication title:Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:009
Abstract:En pedagogisk modell där generella kompetenser integreras i ämneskurser tillämpas på basblocket på Chalmers civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad sedan sex år tillbaka. Denna modell kommer att implementeras i en planerad omstart av ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på Chalmers. Omstarten syftar till en kvalitetssäkring och effektivisering av utbildningen där civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet sammankopplas och samordnas. Vi ser ett förstärkt lärande med de integrerade inslagen och ser hur kopplingen mellan den egna ingenjörsdisciplinen och vikten av kommunikationskunskaper konkretiseras. Modellen åskådliggör hur generella kompetenser har integrerats i tre ämneskurser under grundutbildningens tre första år. Diskussionen utvärderar integrering av generella kompetenser och resonerar kring vilka faktorer som medger handledning av de här färdigheterna på ett meningsfullt vis för att kunna examinera de eftersökta kunskaperna.
Language:English
Year:2012
No. of pages:3
Pages:43-45
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/009/ecp12075009.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Mihail Serkitjis, Fia Christina Börjeson (2012). Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=009 (accessed 2/12/2016)