Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.59 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Henrik Brandén: Beräkningsmatematik, Matematiska institutionen, Linköpings universitet
Publication title:Mot högre lärande i beräkningsvetenskap
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:008
Abstract:Under hösten 2010 genomfördes ett projekt med målet att styra lärande i kurser i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet mot högre kunskapsnivåer och därmed öka både genomströmning och andel studenter med högre betyg.

Arbetssättet var att genom constructive alignment tydliggöra för studenter vad som krävs för respektive betyg. Det krävde en omfattande och genomgripande revidering av kursen.

Den nya formen gavs för olika studentgrupper under läsåret 2010/11. På några av kurserna syntes en ökad genomströmning. På andra ökade andelen godkända studenter marginellt och istället visade kursvärderingar på ökad popularitet.

Language:English
Year:2012
No. of pages:4
Pages:39-42
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/008/ecp12075008.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Henrik Brandén (2012). Mot högre lärande i beräkningsvetenskap, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=008 (accessed 2/7/2016)