Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.63 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Martin Enqvist: Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet
Peter Rosander: Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet
Daniel Petersson: Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet
Publication title:Självständiga laborationer i reglerteknik
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:007
Abstract:Vid ämnesområdet reglerteknik vid Linköpings universitet ges sedan cirka tio år ett antal laborationer i en mer självständig form än vad som traditionellt har varit fallet inom civilingenjörsutbildningen. Dessa självständiga laborationer kännetecknas av ett lärarlett introduktionstillfälle följt av en veckas arbete på egen hand för studenterna och därefter någon typ av redovisning eller skriftlig examination. I detta konferensbidrag beskrivs upplägget på dessa laborationer samt erfarenheter från några omgångar av kursen Industriell reglerteknik. Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av det självständiga laborationsupplägget har varit gott. Bland annat verkar de flesta studenterna uppskatta att det blir mindre stressigt att hinna med laborationsuppgifterna. Det verkar även vara så att studenterna lägger ner mer tid på laborationerna med detta upplägg; vilket förhoppningsvis gör att de lär sig mer. En fördel för de inblandade lärarna är att det blir färre undervisningstimmar totalt och i synnerhet färre som måste schemaläggas kvällstid.
Language:English
Year:2012
No. of pages:4
Pages:35-38
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/007/ecp12075007.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Martin Enqvist, Peter Rosander, Daniel Petersson (2012). Självständiga laborationer i reglerteknik, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=007 (accessed 2/12/2016)