Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.66 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Lindholm: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola
Anders Widd: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola
Aivar Sootla: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola
Anna-Lena Sahlberg: Avdelningen för förbränningsfysik, Lunds tekniska högskola
Publication title:Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:006
Abstract:I tidigare studier har det visats att examinationen i hög grad styr hur studenterna kommer att studera under en kurs. Därför är det viktigt att examinationen inte bara testar ytliga kunskaper och beräkningsförmåga; utan även förståelse. I denna artikel diskuteras olika sätt att utvärdera studenternas förståelse genom att analysera resultaten på skriftliga tentamina. En fallstudie på Institutionen för reglerteknik vid Lunds tekniska högskola presenteras och möjliga åtgärder för att öka förståelsen hos studenterna diskuteras.
Language:English
Year:2012
No. of pages:6
Pages:29-34
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/006/ecp12075006.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Lindholm, Anders Widd, Aivar Sootla, Anna-Lena Sahlberg (2012). Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=006 (accessed 2/15/2016)