Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.73 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Ida Klasén: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Publication title:Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:004
Abstract:Att tillgodose studentens möjlighet att inom ett utbildningsprogram ha möjlighet att uppnå de fodringar vilka examensordningen ställt upp är utbildningsprogrammets huvudsakliga syfte. Här redogörs för metoden målmatriser och självvärderings på kursnivå som inom ramen för KTHs utvärderings- och utvecklingsarbete har utformats för att på ett effektivt och enkelt sätt stödja befintliga utbildningsprogram i att utreda i vilken grad de möjliggör för studenten att uppnå målen. Metoden har även visat sig utgöra en god grund för att skaffa sig fördjupad kunskap om progressionen gällande kunskap; färdigheter och förmågor samt verka som en utgångspunkt i vilken strategiska beslut om nödvändigt och önskvärt utvecklingsarbete kan starta.
Language:English
Keywords:Målmatriser; kvalitetsarbete; constructive alignmment; måluppfyllelse; utbildningsprogram
Year:2012
No. of pages:4
Pages:17-20
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/004/ecp12075004.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Ida Klasén (2012). Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=004 (accessed 2/8/2016)