Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.72 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tobias Trofast: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Dag Haugum: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Jonas Lundberg: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Victoria Nygren: Hälsa och samhälle, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
Tommie Nyström: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Gary Svensson: Avdelningen för kulturvetenskaper, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet
Thunborg Maria: Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
Tomas Törnqvist: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Publication title:Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:003
Abstract:Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap; Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011.

Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK); men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete.

Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i hanteringen av dessa jämfört med nuvarande modell. Modellen bygger på att tvärvetenskapliga kompetensgrupper med flera examinatorer granskar examensarbetenas kvalitet utifrån sina spetskompetenser. Vidare ersätts mycket av de individuella handledningarna med gruppseminarier för att få ett kunskapsutbyte mellan examensarbetena.

Projektet har också mynnat ut i en gemensam bedömningsgrund för examensarbeten på kandidatnivå; samt en språkgranskningsmall som kan användas för att öka den språkliga kvalitén på examensarbetsrapporten.

Genom enkätundersökningar både bland studenter; handledare och examinatorer har resultatet av modellen undersökts.

Efter enbart ett års testande av modellen är det svårt att dra långtgående slutsatser. Resultatet har till viss del störts av förändringar av examensarbeteföreskrifterna vid Linköpings Universitet. De slutsatser som kan dras är att kompetensgrupperna med flera examinatorer skapar en kunskapsbrygga mellan examinatorerna samt en gemensam bedömningsgrund. En hel del slutsatser kan användas som rekommendationer för att ytterligare utveckla modellen.

Language:English
Keywords:Examensarbete; Grupphandlednining; Kandidatutbildning
Year:2012
No. of pages:6
Pages:11-16
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/003/ecp12075003.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Thunborg Maria, Tomas Törnqvist (2012). Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX), 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=003 (accessed 2/9/2016)