Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.71 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Cristina Al-Khalili Szigyarto: School of Biotechnology, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Kalle Garme: School of Engineering Sciences, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Anna-Karin Högfeldt: School of Education and Communication in Engineering Sciences, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Marie Magnell: School of Education and Communication in Engineering Sciences, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Publication title:Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:002
Abstract:Den kunskapsteoretiska basen blivande ingenjörer behöver tillägna sig är stor och komplex. Till grunden för ingenjörsfältet ligger teknik tillsammans med flera andra ämnen; ämnen som på grundnivå saknar en tydlig samverkan eller association. Alltför ofta lyser dessutom kopplingen till verkligheten och praktiken med sin frånvaro; särskilt under utbildningens första år. För ingenjörsutbildare kan laborationsmoment; olika övningar; studiebesök och gästföreläsare; tyckas tydligt visa för studenterna om teorins tillämpningar. Ur ett student- och lärandeperspektiv kan det istället upplevas fragmentariserat och otillräckligt. Pusselbitarna ges ingen ram; struktur; och ingen tid avsätts för att studenten ska få analysera och bearbeta den egna övergripande utvecklingen mot ingenjörsrollen. Vi menar att ingenjörsutbildare från en övergripande programnivå bör skapa utrymme för reflektion kring den egna yrkesrollen; den personliga utvecklingen och coacha dem i detta. Här kommer ett förslag presenteras om hur detta systematiskt kan vävas in i utbildningsprogrammen. Vi kommer först sätta scenen genom att beskriva ingenjörsroller inom Bioteknik respektive Marina system; som är våra två ansatser. Sedan visar vi specifikt hur vi låter studentens reflektion och bearbetning av sin utveckling från student till ingenjör genomsyra kandidatexamensarbetskurserna (15hp) inom Bioteknik och Marina system; eftersom detta är en kurs av högt värde för studentens identitetsbyggande för den kommande ingenjörsrollen. Avslutningsvis presenteras en modell för översyn; riktad till programansvariga som syftar till att vara en byggställning för studentens identitetsbyggande.
Language:English
Keywords:Kvalitetsarbete; examensarbete; ingenjörsfärdigheter; lärande; anställningsbarhet; yrkesroll; karriär; kompetens; arbetslivsrelevans; erfarenhetsbaserat lärande; CDIO; utbildningsprogram; programledarskap
Year:2012
No. of pages:6
Pages:5-10
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/002/ecp12075002.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Cristina Al-Khalili Szigyarto, Kalle Garme, Anna-Karin Högfeldt, Marie Magnell (2012). Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=002 (accessed 2/10/2016)