Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.75 MBPDF (requires Acrobat Reader)Next
  
Authors:Kristina Nilsson: Lunds universitet, Lund
Thomas Olsson: Lunds universitet, Lund
Ingrid Svensson: Lund universitet, LTHs kansli, Lund
Åsa Lindberg-Sand: Lunds universitet, CED, Lund
Publication title:Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Conference:3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:075
Article No.:001
Abstract:I detta konferensbidrag presenteras ett pågående projekt vid Lunds Tekniska Högskola med projekttiteln “Vad kännetecknar ett examensarbete med hög kvalitet på LTH?”. Detta projekt startades upp för snart ett år sedan med anledning av den förestående utvärderingen av ingenjörsutbildningen år 2013. Högskoleverket ansvarar för denna utvärdering som under 2011 påbörjats vid ett flertal fakulteter runt om i landet och som riktar sig mot examina inom högre utbildning. Utfallet av utvärderingen kommer att kunna påverka fördelning av ekonomiska medel samt examinationsrättigheter. Hittills har inga ingenjörsutbildningar utvärderats och i detta konferensbidrag diskuteras några aspekter som bör iakttas då de slutliga förutsättningarna för utvärdering av ingenjörsutbildningen fastställs. Den ursprungliga projektbeskrivningen har under arbetets gång utvidgats till att även innefatta sådana frågeställningar som ansvarsfördelningen mellan institutioner och utbildningsprogram samt tillgång till dokumentation.
Language:English
Keywords:Examensarbeten; Högskoleverket; läranderesultat; nationell utvärdering
Year:2012
No. of pages:3
Pages:1-3
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/075/001/ecp12075001.pdf
Available:2012-06-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kristina Nilsson, Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand (2012). Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=075;article=001 (accessed 2/13/2016)