Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.51 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Christina Sollenberg: Stockholms Läns Landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för E-hälsa och strategisk IT
Publication title:Standardiserat fackspråk för dietister
Conference:Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:070
Article No.:012
Abstract:2003 bildades en arbetsgrupp kring etik och terminologi inom Dietisternas riksförbund (DRF) med fokus på terminologi; då det sakandes definierade termer för nutritionsbehandling. Arbe-te har utmynnat i flera olika delar med både nationell- och internationell koppling. Syftet med detta abstrakt är att kort beskriva denna utveckling.
Language:English
Year:2012
No. of pages:1
Pages:63-63
ISBN:978-91-7519-758-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/070/012/ecp1270012.pdf
Available:2012-09-28
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Christina Sollenberg (2012). Standardiserat fackspråk för dietister, Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=070;article=012 (accessed 2/10/2016)