Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.39 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Jonas Beskow: KTH Centrum för Talteknologi, Sweden
Björn Granström: KTH Centrum för Talteknologi, Sweden
Publication title:Goda utsikter för teckenspråksteknologi
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27–28 oktober 2010
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:054
Article No.:009
Abstract:I dag finns stora brister i tillgängligheten i samhället vad gäller teckentolkning. Nya tekniska landvinningar inom dator- och animationsteknologi, och det senaste decenniets forskning kring syntetisk teckentolkning har lett till att det nu finns nya förutsättningar att hitta tekniska lösningar med potential att förbättra tillgängligheten avsevärt för teckenspråkiga, för vissa typer av tjänster eller situationer. I Sverige finns idag ca 30 000 teckenspråksanvändare.

Kunskapsläget har utvecklats mycket under senare år, både vad gäller förståelse/beskrivning av teckenspråk och tekniska förutsättningar för att analysera, lagra och generera teckenspråk. I kapitlet beskriver vi de olika tekniker som krävs för att utveckla teckenspråkteknologi.

Det senaste decenniet har forskningen kring teckenspråkteknogi tagit fart, och ett flertal internationella projekt har startat. Ännu har bara ett fåtal tillämpningar blivit allmänt tillgängliga. Vi ger exempel på både forskningsprojekt och tidiga tillämpningar, speciellt från Europa där utvecklingen varit mycket stark.

Utsikterna att starta en svensk utveckling inom området får anses goda. De kunskapsmässiga förutsättningarna är utmärkta; teknikkunnande inom språkteknologi, multimodal registrering och animering bl.a. vid KTH i kombination med fackkunskaper inom svenskt teckenspråk och teckenspråksanvändning vid Stockholms Universitet.

Language:Swedish
Year:2010
No. of pages:10
Pages:77-86
ISBN:978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/009/ecp10054009.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Jonas Beskow, Björn Granström (2010). Goda utsikter för teckenspråksteknologi, Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=009 (accessed 9/17/2014)