Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.39 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Jonas Beskow: KTH Centrum för Talteknologi, Sweden
Björn Granström: KTH Centrum för Talteknologi, Sweden
Publication title:Goda utsikter för teckenspråksteknologi
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:054
Article No.:009
Abstract:I dag finns stora brister i tillgängligheten i samhället vad gäller teckentolkning. Nya tekniska landvinningar inom dator- och animationsteknologi; och det senaste decenniets forskning kring syntetisk teckentolkning har lett till att det nu finns nya förutsättningar att hitta tekniska lösningar med potential att förbättra tillgängligheten avsevärt för teckenspråkiga; för vissa typer av tjänster eller situationer. I Sverige finns idag ca 30 000 teckenspråksanvändare.

Kunskapsläget har utvecklats mycket under senare år; både vad gäller förståelse/beskrivning av teckenspråk och tekniska förutsättningar för att analysera; lagra och generera teckenspråk. I kapitlet beskriver vi de olika tekniker som krävs för att utveckla teckenspråkteknologi.

Det senaste decenniet har forskningen kring teckenspråkteknogi tagit fart; och ett flertal internationella projekt har startat. Ännu har bara ett fåtal tillämpningar blivit allmänt tillgängliga. Vi ger exempel på både forskningsprojekt och tidiga tillämpningar; speciellt från Europa där utvecklingen varit mycket stark.

Utsikterna att starta en svensk utveckling inom området får anses goda. De kunskapsmässiga förutsättningarna är utmärkta; teknikkunnande inom språkteknologi; multimodal registrering och animering bl.a. vid KTH i kombination med fackkunskaper inom svenskt teckenspråk och teckenspråksanvändning vid Stockholms Universitet.

Language:Swedish
Year:2010
No. of pages:10
Pages:77-86
ISBN:978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/009/ecp10054009.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Jonas Beskow, Björn Granström (2010). Goda utsikter för teckenspråksteknologi, Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=009 (accessed 2/8/2016)