Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.91 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Magnus Merkel: Linköpings universitet, Sweden \ Fodina Language Technology och Terminologicentrum TNC, Sweden
Henrik Nilsson: Linköpings universitet, Sweden \ Fodina Language Technology och Terminologicentrum TNC, Sweden
Publication title:Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:054
Article No.:005
Abstract:Med språklagen (SFS 2009:600); som antogs i juli 2009; har terminologi blivit allt viktigare för myndigheter eftersom de enligt paragraf 12 i lagen har ett särskilt ansvar för att terminologi finns tillgänglig; men också för att den används och utvecklas. Terminologicentrum TNC och Fodina Language Technology presenterar här sitt arbete med att få igång ett fungerande erminologiarbete på myndigheter enligt språklagen med hjälp av Term-O-Stat; ett fyrstegsprogram med inslag av både maskinell terminologihantering och automatisk termextraktion samt mer traditionellt terminologiarbete. Terminologiarbete i förhållande till annat språkarbete inom myndigheter; särskilt klarspråksarbete; beskrivs också.
Language:Swedish
Year:2010
No. of pages:13
Pages:35-47
ISBN:978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/005/ecp10054005.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Magnus Merkel, Henrik Nilsson (2010). Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar, Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=005 (accessed 2/14/2016)