Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.04 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Sjur Nørstebø Moshagen: Sametinget i Norge, Norway
Publication title:Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetsspråk
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:054
Article No.:003
Abstract:Det finst i dag eit nytt syn på dei språklege minoritetane og ein vilje til å støtta dei og gjera rett for gamle synder i den politiske leiinga i dei nordiske landa. Dette er nedfelt i nye språklover for minoritetsspråka. Dei nye lovene får konsekvensar for korleis tenestemenn og myndigheiter skal møta minoritetsspråka og handtera dei til beste for talarane og språksamfunna; og ikkje fyrst og fremst med tanke på storsamfunnet.

Språkteknologien tilbyr ulike hjelpemiddel for å setja intensjonane bak dei nye lovene om til ein fungerande praksis; slik at minoritetsspråkstalarane kan bruka språka sine utan at dei dermed blir stempla som andrerangs borgarar; men heller kan vera stolte over sin eigen kultur og språket som ber han. Berre på det viset kan vi gje språksamfunna den styrken som trengst for at språka skal halda fram som bruksspråk; og bli førde vidare til neste generasjon.

Language:Norwegian
Year:2010
No. of pages:6
Pages:17-22
ISBN:978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/003/ecp10054003.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Sjur Nørstebø Moshagen (2010). Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetsspråk, Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=003 (accessed 2/9/2016)