Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.03 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Rickard Domeij: Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden
Publication title:Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:054
Article No.:002
Abstract:Allt fler söker information och kommunicerar via internet. Utvecklingen har medfört en mer teknikberoende språkanvändning med många nya hjälpmedel; som både ger nya möjligheter men också ställer höga krav på såväl språklig som teknisk kompetens. Många människor riskerar att ställas utanför nätsamhället om inte information och tjänster anpassas efter deras språkliga behov. Hittills har webbtillgänglighet mest handlat om tillgängligheten till information för personer med funktionsnedsättning. Men hur är det med nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska? Hur tillgänglig är informationen på myndigheternas webbsidor för dem? I artikeln diskuteras behovet av ökad webbtillgänglighet i ett flerspråkigt perspektiv med hänvisning till språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Language:Swedish
Year:2010
No. of pages:4
Pages:13-16
ISBN:978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/002/ecp10054002.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Rickard Domeij (2010). Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv, Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=002 (accessed 2/12/2016)