Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.03 MBPDF (requires Acrobat Reader)Next
  
Authors:Rickard Domeij: Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden
Publication title:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: vilka möjligheter finns?
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:054
Article No.:001
Abstract:Kraven på myndigheterna att använda andra språk än svenska i kommunikationen med medborgarna växer. Kan automatisk översättning och andra språkteknologiska hjälpmedel göra svenska myndigheter mer tillgängliga i en flerspråkig och digital värld? Frågan diskuterades på det nordiska seminariet Språkteknologi för ökad tillgänglighet i anslutning till den svenska språkteknologikonferensen SLTC 2011. Denna artikel beskriver översiktligt språkteknologins möjligheter att bidra till ökad tillgänglighet utifrån innehållet på seminariet.
Language:Swedish
Year:2010
No. of pages:6
Pages:7-12
ISBN:978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/001/ecp10054001.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Rickard Domeij (2010). Språkteknologi för ökad tillgänglighet: vilka möjligheter finns?, Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=001 (accessed 2/7/2016)