Files:DescriptionFile size FormatBrowse
VideoRequires Flash Video.The video will play in a new window.Previous | Next
  
Authors:Myrna Palmgren: Operations Resarch, Vårdprocesscentrum, Landstinget i Östergötland
Publication title:Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering?: Hantering av komplexitet och förändring
Conference:Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården
Publication type: Video Presentation
Issue:051
Video No.:003
Abstract:Ledarskap består av planering och styrning. Beskrivning av planeringsprocessens olika faser. Verms/vilkas behov skall vården tillgodose; och i vilken utsträckning styr detta verksamheten?
Language:Swedish
Year:2010
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2010/default.asp?MOVIE=thinking2010_03_Myrna_palmgren.flv
Available:2010-06-09
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Myrna Palmgren (2010). Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering?: Hantering av komplexitet och förändring, Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=051;article=003 (accessed 2/14/2016)