Files:DescriptionFile size FormatBrowse
VideoRequires Flash Video.The video will play in a new window.Previous | Next
  
Authors:Claes-Fredrik Helgesson: Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet
Publication title:Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
Conference:Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården
Publication type: Video Presentation
Issue:051
Video No.:002
Abstract:En forskares iakttagelser när det gäller kunskapsstyrning och organisation inom vården. Olika perspektiv. Samordning. Tillit. Generalitet och räckvidd. Kunskap och synsätt förändras.
Language:Swedish
Year:2010
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2010/default.asp?MOVIE=thinking2010_02_CF_Helg.flv
Available:2010-06-09
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Claes-Fredrik Helgesson (2010). Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården, Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=051;article=002 (accessed 2/6/2016)