Files:DescriptionFile size FormatBrowse
VideoRequires Flash Video.The video will play in a new window.Previous | Next
SlidesPDF (requires Acrobat Reader)
  
Authors:Gunnar Höst: Media and Information Technology, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Publication title:Att se och ta på det som inte syns eller känns
Conference:Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema: Lärande
Publication type: Video Presentation and Slides
Issue:044
Video No.:004
Language:Swedish
Year:2009
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2009/default.asp?MOVIE=04_Gunnar_Host.flv
Available:2009-10-19
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Gunnar Höst (2009). Att se och ta på det som inte syns eller känns, Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema: Lärande http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=044;article=004 (accessed 2/14/2016)