Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.24 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Sara Kärrholm: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Mediernas betydelse för skapandet av två ”deckardrottningars” varumärken
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:037
Abstract:Under det senaste decenniet har en rad kvinnliga författare kommit att bli framgångsrika inom den svenska deckargenren. Det vanliga epitetet ”deckardrottning” vittnar om att framgången står i relation till en offentlig och medialiserad version av författarskapen, där den kvinnliga erfarenheten spelar en betydande roll. Liza Marklund och Camilla Läckberg är de två bland dessa författarskap som skapar mest uppmärksamhet i offentliga sammanhang idag. De har båda etablerat sina författarskap som ett slags varumärken, som innefattar långt mer än enbart deras litterära alster. Deras varumärken skapas framför allt genom olika typer av mediala bil-der och texter, som fungerar som ett slags komplement och ibland korrektiv till deras författarskap. Vad innebär det att vara en svensk deckardrottning i vår medialiserade samtid? Finns det någon specifik agenda som respektive författare vill uttrycka genom sin användning av olika medier, och i så fall, vilken? Och slutligen: innebär medialiseringen enbart ett ökat ut-rymme för att utrycka en sådan agenda eller medför den också begränsningar?
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:18
Pages:467-484
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/037/ecp0942037.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Sara Kärrholm (2009). Mediernas betydelse för skapandet av två ”deckardrottningars” varumärken, NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=037 (accessed 9/22/2014)