Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.28 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Emma Eldelin: Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Generalistens dilemma?: Tre essäister i samtidens litterära offentlighet
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:036
Abstract:Essän som genre befann sig länge i symbios med den borgerliga offentlighet som växte fram i Europa under 1700- och 1800-talen. Paralleller kan t.ex. dras mellan borgerlighetens salongs- och kaffehuskulturer och det konverserande tilltal som utvecklades i den personliga essän i Montaignes efterföljd. Även om essän vände sig till en icke-specialiserad publik var förutsättningen att författare och läsekrets delade ett slags kultur- och värdegemenskap. Övertygelsen om kulturellt samförstånd gjorde det möjligt för essäisten att uttala sig som ”lärd generalist”; men också att tilltala läsaren som en jämlike i fråga om bildning och kunskaper.

I Sverige utvecklades medvetandet om essän som litteraturart förhållandevis sent med en höjdpunkt under 1920-talet. Under senare decennier har vi sett många svenska författare som anknutit till essäformen; men i en tid då villkoren för litteratur och kunskapsförmedling på ett grundläggande sätt förändrats av fortlöpande demokratiseringsprocesser. Idag utmanas den klassiska bildningstanken av den kunskapsmässiga specialiseringen liksom av en expander-ande medie- och populärkultur.

I denna artikel belyses några aspekter av de samtida villkoren för den typ av essä där essäisten uppträder som lärd generalist. Utgångspunkt tas i den litteraturkritiska receptionen av tre essäböcker från senare decennier: Peter Nilsons Solvindar (1993); Peter Englunds Brev från nollpunkten (1996) och Nina Burtons Den nya kvinnostaden (2005).

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:20
Pages:447-466
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/036/ecp0942036.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Emma Eldelin (2009). Generalistens dilemma?: Tre essäister i samtidens litterära offentlighet, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=036 (accessed 2/11/2016)