Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Ann-Sofie Persson: Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:034
Abstract:I Pojkflickan (2000) berättar Nina Bouraoui om sin barndom; splittrad mellan Algeriet och Frankrike; geografiskt och kulturellt. Denna studie av hennes självbiografiska skrivande inne-bär en kartläggning av de faktorer som bidrar till mångfald och splittring av jaget. Den post-koloniala situationen och familjekonstellationen (en fransk mor och en algerisk far) är avgörande för konstruktionen av jaget; som har att förhålla sig både till det franska och det algeriska. De förväntningar som ställs på huvudpersonen uttrycker motstridiga kulturella mönster som placerar henne mellan den franska ”petite fille modèle” och en ”garçon manqué” som låter henne undslippa det fängelse som den algeriska kvinnligheten bär med sig. Protagonistens kropp antar olika skepnader beroende på sammanhanget. Hon iscensätter sig både som flicka och pojke och utmanar därmed tanken om en stabil; fixerad genusidentitet. Denna artikel föreslår en läsning av Pojkflickan där tanken om det mångfaldiga och splittrade jaget är ständigt närvarande. Undersökningen berör hur det självbiografiska jaget är konstruerat som mångfaldigt och splittrat på en och samma gång; ur både genus- och etnicitetsperspektiv; samt hur detta påverkar texten som självbiografi.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:14
Pages:419-432
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/034/ecp0942034.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Ann-Sofie Persson (2009). Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=034 (accessed 2/8/2016)