Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Bo G. Jansson: Litteraturvetenskap, Högskolan Dalarna, Sweden
Publication title:Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:026
Abstract:Postmodern berättarkonst är metafiktiv. Det betyder; att i denna epik tematiseras och problematiseras; samt även tendentiellt bryts ned; skillnaden mellan verklighetsskildring och fiktion. Härvid belysande är faktionen; det vill säga dokumentärromanen eller dramadokumentären; den litterära och filmiska berättelsetyp som mer tydligt än någon annan form av epik håller verklighet och fantasi; fakta och fiktion; i en och samma hand.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:323-334
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/026/ecp0942026.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bo G. Jansson (2009). Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=026 (accessed 2/10/2016)