Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Bo G. Jansson: Litteraturvetenskap, Högskolan Dalarna, Sweden
Publication title:Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:026
Abstract:Postmodern berättarkonst är metafiktiv. Det betyder, att i denna epik tematiseras och problematiseras, samt även tendentiellt bryts ned, skillnaden mellan verklighetsskildring och fiktion. Härvid belysande är faktionen, det vill säga dokumentärromanen eller dramadokumentären, den litterära och filmiska berättelsetyp som mer tydligt än någon annan form av epik håller verklighet och fantasi, fakta och fiktion, i en och samma hand.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:323-334
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/026/ecp0942026.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bo G. Jansson (2009). Historiografisk metafiktion och faktion: romantikens berättelse om den förstenade gruvdrängen Fet-Mats i två postmoderna versioner, NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=026 (accessed 9/18/2014)