Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Andreas Hedberg: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:025
Abstract:Viktor Rydbergs (1828–1895) författarskap präglas av ett starkt politiskt engagemang; grun-dat på platonska föreställningar om skönlitteraturens möjligheter att förena det sköna; det goda och det sanna. Han har själv beskrivit idéromanen Den siste Athenaren (1859) som ”ett spjut […] slungat mot de fiendtliga lederna; i krigarens lofliga uppsåt att såra och döda”. Men efterhand som Rydberg klättrade på den sociala stegen – han blev till sist såväl akademileda-mot som hedersdoktor och professor – kom han alltmer att uppfattas som en samhällsbärande högtidstalare. Hans sista roman; Vapensmeden (1891); blev en enorm försäljningssuccé som under ett halvt sekels tid var en av Sveriges mest lästa romaner. Berättelsen; som utspelar sig i reformationstidens Jönköping; har beskrivits som ”den roman; som mer än någon annan på svenskt språk bär lugnets och harmoniens prägel”. Det mesta tyder dock på att Rydberg själv uppfattade romanen som en stridsskrift; jämförbar med den samtida diktsviten ”Den nya Grottesången”. Romanen präglas av en moderniseringskritisk diskurs; Rydberg vill varna för en pågående förändring av samhället. Resultatet blir bara delvis en framgång; han når en enorm läsekrets; men mottagandet blir inte som han tänkt sig. Diskrepansen mellan intention och reception beror till stor del på romanens form. Berättelsens rytm motverkar Rydbergs syften. Med en narratologisk analysmodell granskar jag i detalj Vapensmedens misslyckande som motståndshandling.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:10
Pages:313-322
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/025/ecp0942025.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Andreas Hedberg (2009). En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=025 (accessed 2/13/2016)