Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.17 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Biström: Helsingfors universitet, doktorand i nordisk litteratur, Sweden
Publication title:Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:024
Abstract:I denna artikel diskuteras relationen mellan musiktext och textförfattare/artist genom det konkreta exemplet Eva Dahlgren och hennes texter. Jag argumenterar för att artisten – ofta upp-fattad som en ”avsändare” till låttexten – också utgör en svårundviklig; rentav nödvändig kontext; i läsningen av Eva Dahlgrens texter. Samtidigt visar jag hur musiktexten utgör en av de många platser där artisten blir till; där dennas image skapas; vilket gör oreflekterat biogra-fiska läsningar problematiska. Musiktexten; exempelvis textens jag; kan i stället läsas på olika nivåer. I artikeln diskuterar jag Dahlgrens text till låten ”Lai Lai” (1999); samt utgivningen av boken För att röra vid ett hjärta (2000) som innehåller huvuddelen av Dahlgrens textproduk-tion. Jag försöker presentera några begrepp och metoder för att närma sig; förstå och tolka en musiktext och dess relation till artisten.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:14
Pages:299-312
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/024/ecp0942024.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Biström (2009). Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=024 (accessed 2/13/2016)