Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.19 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Katarina Båth: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Den romantiska ironins cirklar
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:021
Abstract:När Kierkegaard skriver att ”ironin snor runt som Leviathan i havet” sätter han fingret på flera av ironins centrala drag. Det bibliska sjöodjuret symboliserar en mänsklighet i opposition mot gud; och den romantiska ironin kan ses som ett sätt att hantera en tillvaro där det gudomliga känns avlägset; och den egna dödligheten –livets ändlighet– blivit mer påtaglig. Romantiker som Friedrich Schlegel (1772-1829) och Novalis (1772-1801) beskriver ironins dubbelhet av yttrat och menat; tecken och betecknat; som ett splittrat tillstånd av ”både-och” – en i konsten anad dialektik; en cirklande reflexionsrörelse ut mot oändligheten. I tomrummet efter ett svunnet Absolut blir romantikernas ironi den moderna människans oändliga frihet att skapa sig själv. När blicken vänds mot den egna blicken existerar jaget bara som kreativ process; som evigt förändringsprojekt. I följande artikel relateras den svenske romantikerns P.D.A. Atterboms (1790-1855) dikt Narcissen (1811) till Schlegels romantiska ironibegrepp. Narcis-sens kluvna pendlande mellan spegelbild och bakomliggande verklighet liknar ironikerns subjektskapande; där varje etablerad självbild alltid förintas till förmån för en ny. Så cirklar det romantisk-ironiska subjektet vidare; i samma upprepade bana. Detta romantisk-ironiska dilemma kan man känna igen också idag. Det är med liknande logik vi skapar våra självbilder i dagens konsumtionssamhälle – där oändligt många åtråvärda spegelbilder alltid lockar; men i sin ouppnåelighet alltid tvingar jaget vidare mot nya; gäckande ideal.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:259-270
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/021/ecp0942021.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Katarina Båth (2009). Den romantiska ironins cirklar, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=021 (accessed 2/13/2016)