Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.19 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Katarina Båth: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Den romantiska ironins cirklar
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:021
Abstract:När Kierkegaard skriver att ”ironin snor runt som Leviathan i havet” sätter han fingret på flera av ironins centrala drag. Det bibliska sjöodjuret symboliserar en mänsklighet i opposition mot gud, och den romantiska ironin kan ses som ett sätt att hantera en tillvaro där det gudomliga känns avlägset, och den egna dödligheten –livets ändlighet– blivit mer påtaglig. Romantiker som Friedrich Schlegel (1772-1829) och Novalis (1772-1801) beskriver ironins dubbelhet av yttrat och menat, tecken och betecknat, som ett splittrat tillstånd av ”både-och” – en i konsten anad dialektik, en cirklande reflexionsrörelse ut mot oändligheten. I tomrummet efter ett svunnet Absolut blir romantikernas ironi den moderna människans oändliga frihet att skapa sig själv. När blicken vänds mot den egna blicken existerar jaget bara som kreativ process, som evigt förändringsprojekt. I följande artikel relateras den svenske romantikerns P.D.A. Atterboms (1790-1855) dikt Narcissen (1811) till Schlegels romantiska ironibegrepp. Narcis-sens kluvna pendlande mellan spegelbild och bakomliggande verklighet liknar ironikerns subjektskapande, där varje etablerad självbild alltid förintas till förmån för en ny. Så cirklar det romantisk-ironiska subjektet vidare, i samma upprepade bana. Detta romantisk-ironiska dilemma kan man känna igen också idag. Det är med liknande logik vi skapar våra självbilder i dagens konsumtionssamhälle – där oändligt många åtråvärda spegelbilder alltid lockar, men i sin ouppnåelighet alltid tvingar jaget vidare mot nya, gäckande ideal.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:259-270
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/021/ecp0942021.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Katarina Båth (2009). Den romantiska ironins cirklar, NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=021 (accessed 9/19/2014)